Модифікована схема розв’язання задачі багатокритеріального вибору на прикладі вибору постачальників для закладів аптечної мережі

Автор(и)

  • О. Жураковська КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • О. Чмерук КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.41.2022.271347

Ключові слова:

задача багатокритеріального вибору, метод аналізу ієрархій, TOPSIS

Анотація

В роботі розглядається задача багатокритеріального вибору на прикладі вибору постачальників лікарських препаратів та виробів медичного призначення для закладів аптечної мережі. Для розв’язання задачі прийняття рішень
запропоновано модифіковану схему застосування методу аналізу ієрархій в комбінації із методом TOPSIS. Така комбінація обумовлена особливістю постановки задачі, коли локальний вплив альтернатив на досягнення мети задачі може бути краще оцінений не за результатами безпосередніх парних порівнянь альтернатив, а на основі об’єктивних
оцінок цих альтернатив за множиною критеріїв. В цьому випадку для визначення локальних пріоритетів альтернатив застосовується метод багатокритеріального прийняття рішень TOPSIS. Наведено ілюстративний приклад застосування
запропонованої схеми до розв’язання задачі вибору постачальників лікарських препаратів для закладів аптечної мережі. Зроблено висновок про перспективність застосування розробленого алгоритму в системі підтримки прийняття рішень в управлінні аптечними мережами.

Бібл. 5, іл. 3, табл. 7.

Посилання

Saaty, T. L. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw Hill, 1980.

Tzeng, G.H., Huang, J.J. Multiple attribute decision making. Methods and applications: Chapman and Hall/CRC, 2011.

Тоценко В.Г. Методи та системи підтримки прийняття рішень. Алгоритмічний аспект.– К.:Наукова думка, 2002.

Sotoudeh-Anvari, A. The applications of MCDM methods in COVID-19 pandemic: A state of the art review / Applied Soft Computing, Volume 126, 2022, 109238, ISSN 1568-4946, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109238.

Cicciù, B., Schramm, F., Schramm, V. B. Multi-criteria decision making/aid methods for assessing agricultural sustainability: A literature review / Environmental Science & Policy, Volume 138, 2022, P. 85-96, ISSN 1462-9011, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.09.020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01