Аналіз впливу коефіцієнтів подібності на склад портфелів публічних (адміністративних) послуг

Автор(и)

  • О. Гавриленко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • О. Жураковська КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • А. Коган КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Н. Богданова КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • О. Хоменко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.42.2023.279089

Ключові слова:

інформаційна технологія інтелектуального аналізу, комплексна послуга, життєва подія, алгоритм формування портфеля послуг, коефіцієнти подібності

Анотація

Формування комплексу послуг здійснюється виключно за принципом об’єднання на основі життєвої (ділової) події чи ситуації. Але, як показує практичний досвід, користувачі часто запитують кілька послуг одночасно, і ці послуги не пов'язані однією життєвою подією. Це можна побачити, якщо проаналізувати статистичні дані щодо надання послуг центрами надання послуг. Застосування методів інтелектуального аналізу дозволяє виявити прихований зв'язок між послугами. У роботі [4] зроблено дослідження процесу формування портфеля послуг на основі асоціативних правил. В даній статті розглядається процес формування портфелів послуг за допомогою визначення коефіцієнтів подібності, коефіцієнтів Сімпсона, Кульчицького, Браун-Бланке та Отіаї. Вирішення поставленої задачі дозволить підібрати портфель послуг, які будуть корисними споживачам з точки зору комплексного використання цих послуг. Перевагою запропонованого підходу до формування портфеля послуг є можливість об’єднання послуг, зв’язок між якими є прихованим і може бути виявленим лише засобами Data Mining.

Бібл. 9, табл. 8.

Посилання

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/5203-17 (дата звернення: 01.06.2022).

Назаренко М.О., Тодорова О.Л. Реінжиніринг в публічному управлінні у сфері надання публічних послуг. // Наукові перспективи 5(23), 2022, с.117-126. doi: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-117-126

Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг: Закон України від 15.07.2021 № 1689-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1689-20 (дата звернення: 01.06.2022).

Gavrilenko, O., Zhurakovska, O., Kohan, A., Matviichuk, R., Piskun, A., Khavikova, Y., Khalus, O. (2022). The principle for forming a portfolio of public services based on the analysis of statistical information. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (3 (117)), 57–64. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.260136.

Application of associationrules for formation of public (administrative) services portfolio / Olena Gavrilenko, Oleksandr Khomenko, Oksana Zhurakovska, Alla Kohan, Andrii Piskun, Olena Khalus / Сучасні інформаційні системи. 2022. Т.6, No4. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2022.4.09

Olena Gavrilenko, Oleksandr Khomenko, Oksana Zhurakovska, Alla Kohan, Andrii Piskun, Olena Khalus (2023). Establishing the grouping principle of public services based on the analysis of similarity coefficients. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (4 (118)), 57–64.

Індекс Жаккара // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 101.

Measuring biological diversity. — Oxford, UK.: Blackwell Publishing, 2004. — 256 p.

https://guide.diia.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01