Графічна оболонка для побудови введених користувачем арифметичних функцій

Автор(и)

  • В. Cмолій КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Н. Смолій КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • О. Лісовиченко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.42.2023.279097

Ключові слова:

графік функції, OpenGL, побудови каркасу функції, перерахунку координат функції

Анотація

Стаття має актуальну тематику в науково-практичному аспекті розробки графічної оболонки програмного застосунку для побудови функцій двох змінних, введених користувачем. Обґрунтовано вибір мови програмування та використання програмного інтерфейсу OpenGL. Досліджено якість побудови каркасу функції в залежності від кроку розрахунків. Запропоновано методику перерахунку координат функції для застосованого програмного інтерфейсу. Проаналізовано масштабування піддослідної функції та використання шейдерів геометрії мови GLSL для створення імітації освітлення.
Запропоновано технологію визначення освітлення через обчислення нормалей до площин графічних примітивів, що стало можливим через специфічну послідовність введення вершин у буфери. Обчислено векторні добутки для катетів графічних примітивів, що утворюють зображення, та знайдено проекції для визначення освітлення. Досліджено результати візуалізації для певного набору функцій. Запропоновано шляхи відображення пояснювального тексту у програмі. Запропоновано методику зчитування файлу чотириканального зображення для завантаження зображення у
програмний застосунок. Метою роботи є створення графічної оболонки програмного застосунку для побудови функцій двох змінних, введених користувачем.

Бібл. 5, іл. 7, табл. 2

Посилання

Shkilnyak S. Expressiveness in algebraic systems. Arithmetic predicates, sets, functions. In Academic Council of the Interregional Academy of Management staff (Ed.), Formal models of algorithms and algorithmically calculated functions (4th ed., pp.63). Kiev.,

Ukraine: Publishing house “Personnel”.- 2009.

OpenGL 4 Reference Pages. (n.d.). Retrieved October 7, 2022, from https://registry.khronos.org/OpenGL-Refpages/gl4/

Smoliy V. Management conception designer preproduction of electronic vehicles / V. Smoliy // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2019. – № 1 (34). – С. 113–124. – Бібліогр.: 22 назви.

Core Language (GLSL) - OpenGL Wiki. (n.d.). Retrieved October 7, 2022, from https://www.khronos.org/opengl/wiki/Core_Language_(GLSL)

Victor Gordan. (n.d.). YouTube. Retrieved October 7, 2022, from https://www.youtube.com/c/VictorGordan

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01