Синергетичний синтез оптимальних законів управління нелінійними динаміч- ними об'єктами

Автор(и)

  • А. Стенін КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • В. Пасько КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • M. Солдатова КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • І. Дроздович інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Ukraine
  • С. Стенін Державна митна служба України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.43.2023.292251

Ключові слова:

АКОР, нелінійний об'єкт, функції Ляпунова, синергетичний підхід, супроводжуючий функціонал, стійкість, задані динамічні властивості

Анотація

Нелінійність досить великого класу реальних технічних об'єктів є важливим перешкодою у створенні систем управління ними. Зокрема, синтез оптимальних законів управління нелінійними динамічними об'єктами є дуже складне завдання, яке найчастіше неможливо вирішити в аналітичному вигляді. У цій статті розглядається
синергетичний підхід до вирішення задач синтезу оптимальних систем керування для одного класу нелінійних об'єктів. Запропонований у статті синергетичний синтез оптимальних стабілізуючих законів управління для одного класу нелінійних динамічних об'єктів ґрунтується на спільному використанні відомого методу АКОР та спеціально розробленого синергетичного функціоналу. Синергетичний синтез оптимальних стабілізуючих законів управління на основі методу АКОР та спеціально розробленого синергетичного функціоналу, що задовольняє сформульованим у статті умовам, дозволяє, з одного боку, забезпечити асимптотичну стійкість, а з іншого – забезпечити задані динамічні властивості. перехідних процесів одного класу нелінійних динамічних систем. Практична реалізація цього підходу продемонстрована на прикладі синергетичного синтезу закону оптимальної стабілізації, наведеного у статті.

Бібл. 13

Посилання

Letov A.M. Some unsolved problems in the theory of automatic control / A.M. Letov – M.: Nauka, 1966. – 256c.

Krasovsky A.A. Automatic flight control systems and their analytical design / A.A. Krasovsky - M.: Nauka, 1973. - 560c.

Kuntsevich V.M. Synthesis of automatic control systems using Lyapunov functions / V.M. Kuntsevich, M.M.Lychak - M.: Nauka, 1977. - 400p.

Chetaev N.G. Stability of movement. Works on analytical mechanics / N.G. Chetaev – M.: Nauka, 1965. – 176c.

N.Rush, P. Abets, M. Lalua. Direct Lyapunov method in stability theory. - Moscow: Mir, 1980.- 300 p.

Furasov V.D. Stability of movement, assessments and stabilization / V.D. Furasov – M.: Nauka 1977. – 248c.

Barbashin E.A. Lyapunov functions/ E.A. Barbashin – M.: Nauka, 1970. – 240c.

Letov A.M. Analytical design of regulators // Automation and telemechanics. Vol. 21, No. 4, 1960. - P. 436-441.

Kalman R. Contribution to the theory of optimal control/ R. Kalman // Bul.Soc.Mech.Mat. –Vol.12, No.2, 1960. – P. 102-119.

Krasovsky N.N. Problems of stabilization of controlled movements / N.N. Krasovsky – M.: Nauka, 1987. – 456 p.

Haken. G. Synergetics. Hierarchy of instability in self-organizing systems and devices / G. Haken. – M.: Mir, 1980. – 404p.

Camacho E., Bordons C. Model predictive control / Camacho E., Bordons C. London: Springer-Verlag, 2007. - 423p.

Kolesnikov A.A. Modern applied management theory: Synergetic approach to management theory, part II / Ed. A.A. Kolesnikova. Taganrog: TRTU Publishing House, 2000. - 559 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01