Мультикласова класифікація легеневих захворювань за допомогою знімків компʼютерної томографії

Автор(и)

  • Ф. Смілянець КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • О. Фіногенов КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.43.2023.292255

Ключові слова:

мультикласова класифікація, згорткові нейронні мережі, аналіз знімків компʼютерної томографії

Анотація

Обʼєктом дослідження є архітектура нейронної мережі для роботи з знімками КТ (компʼютерної томографії). Метою роботи є перевірка поведінки вже існуючої нейронної мережі побудованої для бінарної класифікації у контексті мульти-
класової класифікації. Для досягнення мети було обʼєднано два публічно доступних набори даних у мультикласовий набір даних, який включає в себе класи COVID-19, позагоспітальна пневмнонія, здорові легені. Існуючу архітектуру нейронної мережі (ResNet50V2 з застосуванням Feature Pyramid Network) було адаптовано під мультикласову класифікацію. Отриману нейронну мережу було натреновано протягом 20 епох та досягнено точності у 95.086% на виокремленому оціночному наборі даних. Результати експериментів доводять перспективність використання цієї та схожих нейронних мереж в роботі лікарів.

Бібл. 7, іл. 3, табл. 4

Посилання

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard [Web resource]. – Resource access mode: https://covid19.who.int/.

Огляд методів ідентифікації захворювань на основі знімків компʼютерної томографії / Смілянець Ф.А., Фіногенов О.Д. // ХIІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» – Т. 2 – С. 220-221

A fully automated deep learning-based network for detecting COVID-19 from a new and large lung CT scan dataset. / Rahimzadeh, M., Attar, A., & Sakhaei, S. // Biomedical Signal Processing and Control. – 2021. – P. 102588. – URL: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102588.

COVID-CTset: A Large COVID-19 CT Scans dataset [Web resource]. – Resource access mode: https://github.com/mr7495/COVID-CTset.

COVID-CT-MD, COVID-19 computed tomography scan dataset applicable in machine learning and deep learning. / Afshar, P., Heidarian, S., Enshaei, N., Naderkhani, F., Rafiee, M., Oikonomou, A., Fard, F., Samimi, K., Plataniotis, K., & Mohammadi, A. // Scientific Data – 2021. – Т. 8(1). – P. 121. – URL: https://doi.org/10.1038/s41597-021-00900-3.

DCM2HDR: DICOM to HDR image conversion. [Web resource]. – Resource access mode: https://doi.org/10.5281/zenodo.1246724.

Feature pyramid networks for object detection / T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan, S. Belongie. // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2017). – 2017. – P. 2117-2125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01