Анализ перетворювача з чотирнадцятизонним регулюванням напруги

Автор(и)

  • В. Михайленко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • В. Святненко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • С. Цивінський КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • В. Войтюк КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.43.2023.292259

Ключові слова:

напівпровідниковий перетворювач, зонне регулювання напруги, електромагнітні процеси

Анотація

У статті проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель перетворювача з дванадцятизонним регулюванням вихідної напруги для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах. Математична модель напівпровідникового перетворювача також використовується для дослідження перехідних процесів у напівпровідникових перетворювачах з активно-індуктивним навантаженням. Розвинуто метод багатопараметричних функцій, які входять до алгоритмічних рівнянь аналізу усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах з напівпровідниковими комутаторами і реактивними елементами, в напрямку урахування особливостей використання фазних і лінійних напруг мережі електроживлення. Розроблено нову математичну модель усталених і перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу з багатоканальним зонним використанням фазних напруг трифазної мережі живлення без урахування втрат електроенергії у комутаторах для швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на характеристики регульованих синусоїдних і постійних напруг. Результати цієї роботи можна використати для розвитку методу багатопараметричних модулюючих функцій для спрощення аналізу перехідних процесів у електрикних колах без врахуванням втрат у ключових елементах.

Бібл. 4, іл. 3

Посилання

С. С. Розіскулов, Михайленко В. В., Перетятко Ю. В, “Регулювання тривалості перехідних процесів у напівпровідникових формувачах біполярних розрядних імпульсних струмів ”, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 4, 2016, С. 41 – 43, doi: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.041.

В. І.Сенько, Михайленко В. В., Юрченко М. М., Юрченко О. М., Чуняк Ю. М, “Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з сімнадцятизонним регулюванням вихідної напруги”, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 5, 2016, С. 23 – 25, doi: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.023.

Н.І. Супруновська, Ю. В. Перетятко, С. С. Розіскудов, В. В. Михайленко, В. І. Чибеліс, В.С. Олійник, “Регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні напівпровідникових електророзрядних установок із накопичувальним конденсатором”, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 5, 2017, С. 39–46, doi: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.039.

Михайленко В., Майкович І., Наухацька Т., Рокицький Р., “Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачі з двадцятизонним регюлюванням вихідної напруги”, Енергетика, економіка, технології, екологія, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, № 1, 2017, С. 77 – 82, doi: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2017.102827.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01