Метод спрямованого пошуку рішення для складання розкладу заняттів у навчальних закладах

Автор(и)

  • А. Сімоненко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.43.2023.292263

Ключові слова:

cкладання розкладу, NP-складна задача, алгоритм покрокового конструювання, важкорозв'язні задачі

Анотація

Розглянуто метод та алгоритм вирішення задачі складання розкладу занять у навчальному закладі. Запропонований алгоритм дозволяє за кінцеве число кроків запропонувати суобоптимальний або прийнятний варіант розкладу. При цьому вразовуються організаційні, методичні та психофізіологічні вимоги до розкладу.

Бібл. 10, іл. 6

Посилання

Берегових Н.О., Алгоритм складання розкладу занять/ Н.О.Берегових, Б.А. Васильєв, М.О. Володін – Государственный университет информатики и искусственного интеллекта, Pг. Донецк, Украина: Ж. «Искусственный интеллект» № 2. Б2. 2009– 50–56 с.

Бульонков М.А. К стандартизации данных для составления расписания в учебных заведениях/ М.А.Бульонков, П.Г.Емельянов, Е.В.Пак – Открытое образование. 2010 – № 3 – 45–57 с.

Гери М.Р., Джонсон Д.С. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи/ М.Р. Гери, Д.С. Джонсон – М: Мир, 1982. – 416 с.

Гайтан О.М. Автоматизація генерації розкладу навчального процесу університету / О.М. Гайтан // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – К. : Гельветика, 2020. – Т. 31 (70).– Ч. 1, № 2. –58-66 с.

Дімова Г.О. Розробка моделі складання розкладу занять методом еволюційного пошуку/ Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 2. 66 с.

Кисіль В.В., Драч І.В., Кисіль Т.М. Модель задачі складання та оптимізації розкладу занять за умови задоволення об’єктивних та суб’єктивних вимог навчального закладу/ В. В. Кисіль І.В.Драч, Т. М.Кисіль — Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2019. Том 30 (69) Ч. 1. N6. 65-70c.

Симоненко В. Метод пошагового конструирования для составления расписания занятийв учебных заведениях/ В. Симоненко, С. Симоненко — Ж. System Research & Information Technologies, 2008, No 4. 76-85 с.

Томашевський В.М. Складання розкладів занять у дистанційних системах навчання / В.М.Томашевський, Ю.Л. Новіков, П.А. Камінська – Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка. -2010. – Вип.52.- 118-130 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpi_iuot_2010_52_20

Zanevych О. ПРО Розв'язування задачi складання розкладу занять, використовуючи генетичний алгоритм /О. Zanevych, V. Kukharskyy— Вісник Львівського університету 2019. N27. 136- 143 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01