DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.21.2012.30663

Агентно-орієнтований підхід до розв’язання логістичних задач диспетчеризації матеріальних потоків

Анастасія Михайлівна Дзінько

Анотація


В даній роботі розглядається клас логістичних задач диспетчеризації матеріальних потоків. Даний клас задач має методи вирішення із застосуванням великої кількості підходів з залученням знань із різних областей математики для побудови математичних моделей логістичних систем. Дана робота пропонує і обгрунтовує використання новітнього агентно-орієнтованого підходу для вирішення вказаного типу задач, вперше запропонованого для вирішення задач побудови експертних систем підтримки прийняття рішень та штучного інтелекту

Ключові слова


Агентно-орієнтований підхід; гнучка виробнича система; диспетчеризація матеріальних потоків

Повний текст:

PDF

Посилання


Рассел, С. Норвиг П. “Искусственный интеллект. Современный подход.”, 2006, Издательский дом Вильямс, ISBN 5-8459-0887-6, стор. 68-69.

Дзінько Р.І., Гордійчук А.М., Лісовиченко О.І. Використання мікропотоків для збору та обробки даних про стан ГВС. Адаптивні системи автоматичного управління, 18 (38) 2011.

Дзінько Р.І., Гордійчук А М., Лісовиченко О.І. Використання шаблонів проектування програмного забезпечення у моделюванні РТК”. Адаптивні системи автоматичного управління, 19 (39) 2011.

William B. Nordgren. “Flexsim Simulation Environment”. Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference, Orem, USA, 2003.