DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.18.2011.33516

Актуальні питання створення сучасних систем контролю обмерзання літака

Валерій Петрович Зінченко

Анотація


Розглядаються питання створення сучасних систем контролю обмерзання літака. Наведено огляд існуючих технічних засобів і методів боротьби з об-ледененіем літальних апаратів.
Показано, що найбільш перспективними для використання є електроі-пульсная протизаморожувальні системи, інтегровані в систему управління літального апарату, управління якими здійснюється на базі застосування засобів обчислювальної техніки і передбачає програмне вплив на ха-рактеристики подаються на індуктор імпульсів.
Показано важливість дослідження впливу характеристик імпульсного воздейст вія на обшивку літака для визначення найбільш оптимального закону їх подачі.


Ключові слова


сучасні системе контролю; електроімпульсні протизаморожувальні системи; індуктор імпульсів; характеристики імпульсного впливу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Мещерякова Т.П. Проектирование систем защиты самолетов и вертолетов: Учебное пособие для вузов. - М.: Машиностроение, 1977. - 232 с.

Тенишев Р.Х., Строганов Б.А., Савин С.В. и др. Противообледенительные системы летательных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1967. - 390 с.

Трунов О.К. Обледенение самолетов и средства борьбы с ним. - М.: Машино-строение, 1965. - 247 с.

Зинченко В.П., Зинченко С.В. Об оптимальном программном управлении тех-нологическими модулями Prometheus // XXXIII Междунар. симпозиум “Во-просы оптимизации вычислений”. - НАН Украини: ИК им. В.М. Глушкова. - пгт. Кацевели, 2007. – С. 90 - 91.

Зинченко В.П., Зинченко С.В. Алгоритмы и базовые программные модули для управления технологическими модулями Prometheus // УСиМ, 2007. - № 5. – С. 52 – 60.

Хвощ С., Амаду Х. Х. Промышленные сети на базе стандарта MIL-STD-1553B/ - Современные Технологии Автоматизации №4, 1999 – 23-26с.

Зинченко В.П., Зинченко С.В., Шиков М.В., Концепция системы контроля об-леденения самолета // IX Міжнар. науково - техніч. конф. “Приладобудування 2010 – стан і перспективи”. Зб. тез допов. – К.: НТУУ “КПИ”, ПБФ, 2010. – С. 112. – 113.

Шиков М.В., Зинченко С.В. Система контроля обледенения самолета // Наук.– технік. конф. виклад., науковців, аспірантів та студентів ФАКС 17 – 19 травня 2010 року. Зб. тез доп. – К.: НТУУ «КПІ», ФАКС, 2010. - С. 29 – 30.