Розробка підсистеми семантичного аналізу й синтезу навчальних планів університету

Автор(и)

  • Юрій Володимирович Жоголєв магістрант кафедри технічної кібернетики НТУУ “КПІ”,

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.17.2010.33571

Анотація

Розглянуті задача семантичного аналізу й порівняння текстової інформації і задача розрахунку коефіцієнта близькості по вмісту двох навчальних планів для виконання вимог Болонського процесу.

Посилання

Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навч.-метод. вид. / М.З. Згуровський ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. ін-т". - Київ : НТУУ КПІ, 2006. - 544 с.

Аналитические модели детерминированного хаоса. / В.М. Аникин / М.: Физматлит, 2007.- 328 с.

Поиск знаний в информационных сетях: базовые модели и технологии / В.А. Береговой, Г.П. Крачун, Н.Г. Леонова / www.econf.rae.ru/pdf/2009/09/812b4ba287.pdf

Семантические словари в автоматической обработке текста : По материалам системы ДИАЛИНГ : диссертация ... кандидата технических наук А.В. Сокирко: 05.13.17.- Москва, 2001.- 120 с.: ил. РГБ ОД, 61 01-5/2234-X

Розробка автоматизованої інформаційної системи створення робочих навчальних планів / А.О. Полянський, А.Й. Савицький / Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2008», Том 3 Технические науки, Одесса 2008

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-12