Підхід до оцінки якості формального відображення властивостей гнучкої виробничої системи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.17.2010.33576

Анотація

Сформульовано завдання формування ефективного поєднання методів по певному критерію, рейтингову оцінку яких проводять експерти.

Розглянуто ряд проблемних питань, пов'язаних з автоматизацією процедур первинної обробки результатів експертизи, а також запропоновано кластерний метод “нормальних” експертів, який заснований на метриці кластеризації експертів.

Біографія автора

Олег Іванович Лісовиченко, НТУУ КПІ Київ

доцент каф. Технічної кібернетики ФІОТ НТУУ КПІ

Посилання

Архипов А.Е., Архипова С.А, Носок С.А., Коломиец А.А. Модели поведения эксперта и повышение точности экспертных оценок // II міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми управління”, 27 – 28 листопада, 2003. – Київ: НТУУ”КПІ”,2003, Ч.1. – С. 97 – 98.

Архипов А.Е., Архипова С.А., Носок С.А., Пишко И.В. Применение методов классификации в задаче обработки данных экспертного опроса // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. Науковий журнал. — Випуск 2 (10) 2003. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. — С. 104-108.

Архипов А.Е., Архипова С.А., Архипова Е.А., Носок С.А. Определение уровня компетентности экспертов по результатам анализа данных экспертного оценивания // III міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми управління”, 29 – 30 листопада, 2005. – Київ: НТУУ”КПІ” ФС, 2005. – С. 275 – 276.

Лисовиченко О.И., Ямпольский Л.С., Лавров А.А., Пуховский Е.С. Алгоритм синтеза модели гпс в объектно-ориентированной среде моделирования // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління».-Дніпропетровськ: ДНВП Системні технології, 2007-Вип. 10’(30).- С. 69-83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-12