Методи композиції оптимальних варіантів структурної організації ГВС

Автор(и)

  • Михайло Мартинович Ткач к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики НТУУ «КПІ», завідуючий кафедри технічної кібернетики, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.17.2010.33585

Анотація

Запропоновані формальні методи та алгоритми формування оптимальних в заданому розумінні просторово-структурних варіантів організації ГВС на основі існуючих баз знань.

Посилання

Ткач М.М. Основні концепції методології структурного системного аналізу і проектування ГВС // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Адаптивні системи автоматичного управління”. - Дніпропетровськ: ДНВП Системні технології, 2003. – Вип. 6(26). - С.90-93.

Лазарев И.А. Композиционное проектирование сложных агрегативных систем. – М.: Радио и связь, 1986. – 312с.

Ткач М.М. Реалізація процесу прийняття рішень при виборі організаційно-технологічних структур ГВС //Автомобільний транспорт. – Жарків: ХНАДУ, 2009. – Вип. 25. – С.270-273.

Ивахненко А.Г. Принятие решений на основе самоорганызации. – М.: Сов. Радио, 1984. – 280с.

Кани Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критеріях предпочтения и замещения. – М.: Радио и свіязь, 1981. – 560с.

Ткач М.М., Костюк В.І., Красничук А.В. Оптримізація організаційно-технологічних структур ГВС // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Адаптивні системи автоматичного управління”. - Дніпропетровськ: ДНВП Системні технології, 2010. – Вип. 16(36). - С.122-129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-12