DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.16.2010.33769

Адаптивна система керування кутом тангажу літальних об’єктів

Сергій Васильович Шпіт

Анотація


 Робота присвячена використанню дуального спостерігача в адаптивних системах автоматичного керування. Описується новий принцип побудови таких систем, здатний значно підвищити якість їх роботи. Наводяться результати експериментальних досліджень перехідних процесів у таких системах керування з дуальним спостерігачем за різних умов. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Тютюнник А.Г. Оптимальні і адаптивні системи автоматичного керування: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ,1998.-512с.

Летов А.М. Динамика полета и управление, М., « Наука».1969. 360с.

Топчеев Ю. И., Потемкин В. Г., Иваненко В. Г. Системы стабилизации. М., «Машиностроение», 1974. 248с.

Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем. Учебник для вузов. М., «Машиностроение». 1978. 736с.

Шпіт С.В., Янцеловський С.Г., Ткаченко О.І.. Системи автоматичного керування з еталоном – спостерігачем // Адаптивні системи автоматичного управління. -2008-№12(32).- с. 145 – 151.

Шпіт С.В., Семчишин А.В. Автономна багатомірна система керування з еталонами – спостерігачами // Адаптивні системи автоматичного управління. -2009 - №13(33).- с. .

Шпіт С.В. Дуальний спостерігач в системах автоматичного керування // Адаптивні системи автоматичного управління. -2009 - №14(34).- с. .