DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.14.2009.33913

Ігровий підхід до задачі складання розкладу системи аграрних бізнес-процесів

Олена Василівна Гриша

Анотація


За допомогою ігрового підходу запропоновано варіант вирішення задачі складання оптримального розкладу для системибізнес-процесів у предметному середовищі сільского госсподарства. Особливістю бізнес-процесів цього середовища є наявність множини дозволених інтервалів часу виконання операцій та наявність альтернативних ланцюжків операцій.  


Повний текст:

PDF

Посилання


Внедрение сбалансированной системы показателей/Horvath&Partners; Пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс. 2005. – 478 с.

Сергиенко И.В., Лебедева Т.Т., Рощин В.А. Приближенные методы решения задач дискретной оптимизации. – Киев: Наук. Думка, 1980. –276 с.