DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.13.2008.34086

Автономна багатомірна система керування з еталонами – спостерігачами

Сергій Васильович Шпіт

Анотація


Робота присвячена використанню еталона – спостерігача в автономних багатомірних системах керування. Описується новий принцип побудови таких систем, здатний значно підвищити якість їх роботи. Наводяться результати експериментальних досліджень перехідних процесів у побудованій системі керування за різних умов. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Кулебакин В.С. Высококачественные инвариантные системы регулирования, в кн. «Теория инвариантности и её применение в автоматических устройствах», Изд-во АН УССР, 1959.

Кухтенко А.И. Задачи инвариантности до для систем регулирования по отклонению, в кн. . «Теория инвариантности и её применение в автоматических устройствах», Изд-во АН УССР, 1959.

Петров Б.Н. Принцип инвариантности и условия его применения при расчете линейных и нелинейных сисмем, Труды I Конгресса ИФАК, т. 1, 1960.

Мееров М.В., Системы многосвязного регулирования, М., Наука., 1965, 384 ст.

Шпіт С.В., Янцеловський С.Г., Ткаченко О.І.. Системи автоматичного керування з еталоном – спостерігачем // Адаптивні системи автоматичного управління. -2008-№12(32).- с. 145 – 151.