DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.7.2004.37574

Cистемний аналіз процеса проектування гнучких вирорбничих систем

Михайло Мартинович Ткач

Анотація


Проведено аналіз об’єктів та процесів проектування ГВС з позицій системного підходу, який показав доцільність розбивки всієї задачі на окремі частини та подальший синтез загального рішення на основі вирішення окремих задач.


Повний текст:

PDF

Посилання


Основні концепції методології структурного системного аналізу і проектування ГВС / Ткач М.М. // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2003 №6(26). С. 90-93.

Системное проектирование интегрированных производственных комплексов/Под общ. ред. д.т.н., проф.В.М.Пономарева. – Л.:Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. – 319с.