Застосування лінійних матричних нерівностей в задачі синтезу оптимального управління запасами при наявності обмежень

Автор(и)

  • Юрий Иванович Дорофеев к.т.н., доцент кафедры системного анализа и управления НТУ «Харьковский политехнический институт»,

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.26.2015.45493

Ключові слова:

система управління запасами, метод інваріантних еліпсоїдів, лінійна матрична нерівність, задача напіввизначеного програмування

Анотація

У статті запропоновано підхід до вирішення задачі синтезу оптимального управління запасами для систем виробництва-зберігання-розподілу ресурсів в умовах дії невідомого, але обмеженого зовнішнього попиту і наявності структурних обмежень на значення станів і керуючих дій. На підставі методу інваріантних еліпсоїдів синтезований закон управління у вигляді лінійного нестаціонарного зворотного зв'язку з пропорційно-інтегральним регулятором, що використовує сигнал нев'язки між готівковим і страховим рівнями запасу ресурсів. Застосування техніки лінійних матричних нерівностей дозволило звести синтез управління до задач одновимірної опуклою оптимізації та напіввизначеного програмування. Розглянуто чисельний приклад. 

Посилання

Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами / Ю.И. Рыжиков. – СПб: Питер, 2001. – 384 с.

Bemporad A. Robust model predictive control: a survey / A. Bemporad, M. Morari // Lecture Notes in Control and Information Sciences. – 1999. – Vol. 245. – P. 207-226.

Bertsekas D.P. Recursive state estimation for a set-membership description of un-certainty / D.P. Bertsekas, I. Rhodes // IEEE Trans. Automat. Control. – 1971. – Vol. 16. – P. 117–128.

Blanchini F. Set Theoretic Methods in Control / F. Blanchini, S. Miani. – Boston: Birkhauser, 2008. – 504 p.

Хлебников М.В. Оптимизация линейных систем при ограниченных внешних возмущениях (техника инвариантных эллипсоидов) / М.В. Хлебников, Б.Т. Поляк, В.М. Кунцевич // АиT. – 2011. – № 11. – С. 9-59.

Баландин Д.В. Синтез законов управления на основе линейных матричных неравенств / Д.В. Баландин, М.М. Коган. – М.: Физматлит, 2007. – 280 с.

Дорофеев Ю.И. Построение математических моделей управляемых сетей по-ставок с учетом запаздываний потоков / Ю.И. Дорофеев, А.А. Никульченко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – № 1. – С. 16-27.

Изерман Р. Цифровые системы управления / Р. Изерман. – М.: Мир, 1984. – 541 с.

Boyd S. Linear matrix inequalities in system and control theory / S. Boyd, E. Ghaoui, E. Feron, V. Balakrishnan. – Philadelphia: SIAM, 1994. – 187 p.

Поляк Б.Т. Робастная устойчивость и управление / Б.Т. Поляк, П.С. Щербаков. – М.: Наука, 2002. – 303 с.

Дорофеев Ю.И. Робастное стабилизирующее управление запасами в сетях по-ставок в условиях неопреде¬ленности внешнего спроса и интервалов задержки пополнения запасов / Ю.И. Дорофеев, Л.М. Любчик, А.А. Никульченко // Из-вестия РАН. Теория и системы управления. – 2014. – № 5. – С. 146-160.

Blanchini F. Least inventory control of multistorage systems with non-stochastic unknown inputs / F. Blanchini, F. Rinaldi, W. Ukovich // IEEE Trans. on robotics and automation. – 1997. – Vol. 13. – P. 633-645.

Grant M. CVX: MATLAB software for disciplined convex programming, version 2.0 beta / M. Grant, S. Boyd // URL: http://cvxr.com/cvx.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29