Метод виділення профілей хвилястості та шорсткості профілограм ме-талевих поверхонь за допомогою вейвлет-перетворення

Автор(и)

  • Валерий Иванович Дубровин к.т.н., профессор Запорожского национального технического университета,
  • Юлия Владимировна Твердохлеб
  • Павел Анатолиевич Каморкин

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.26.2015.45498

Ключові слова:

вейвлет-перетворення, розділення сигналу, оптимальна деком-позиція сигналу, профілограма, оцінка якості обробки поверхні

Анотація

Запропоновано метод діленіації сигналу складної форми на незалежні компоненти. При розробці метода в якості методів дослідження використані: математичний апарат вейвлет-перетворення, методи теорії інформації та методи математичної статистиці. Розроблений метод застосовано до вирішення задачі виділення профілей хвилястості та шорсткості профілограм металевих поверхонь і показана його ефективність.  Метод відрізняється тим, що не використовує зіставлення із базою еталонів зразків, але використовує критерій мінімізації сумарної ентропії вейвлет-коефіцієнтів обох компонент сигналу при визначенні оптимального рівня декомпозиції сигналу. При реалізації даного методу використовується також відновлення сигналу за апроксимуючими вейвлет-коефіцієнтами оптимального рівня декомпозиції сигналу при визначенні компонент сигналу.

Посилання

Захаров В.И. Взаимозаменяемость, качество продукции и контроль в машино-строении / В.И. Захаров. – СПб.: Машиностроение, 1990. – 302 с.

ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. – Взамен ГОСТ 2789-59; введ. 01.01.75. – М.: Госпотребстандарт, 1975. – 7 с.

ДСТУ 25142-2009. Шероховатость поверхности. Термины и определения. – Взамен ГОСТ 25142-82; введ. 01.02.2009.–К.:Госпотребстандарт, 2009.–22 с.

ISO 468-1982. Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying requirements. – intr. 01.01.1982. – Switzerland: ISO Central Secretariat. 1982. – 4 p.

Coifman R.R. Entropy-based algorithms for best basis selection / R.R. Coifman, Wickerhauser M.V.// IEEE Trans. on Inf. Theory.– 1992.–Vol. 38(2).–P.713-718.

Дубровин В.И. Исследование изменений энтропии и энергии на этапах деком-позиции сигнала / В.И. Дубровин, Ю.В. Твердохлеб // Радиоэлектроника, ин-форматика, управление. – 2013. – № 2. – С. 54-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29