Інтелектуальні обчислення в системно узгодженому моделюванні ІТ систем

Автор(и)

  • Олена Василівна Гриша к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУ України «КПІ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.26.2015.45506

Ключові слова:

інтелектуальні обчисленняж моделювання складних системж показники діяльності

Анотація

Розглянуто задачу побудови інформаційної моделі складної організаційно-технічної системи. Документообіг, що відтворює причино-наслідкові зв`язки між атрибутами документів, як первинними так і вторинними показниками є носієм суттєвої частини інформації як про шляхи реалізації поставлених цілей, так і про можливі причини  проблем. 

Процес побудови та ідентифікації інформаційної моделі розглянутий як двонаправлена процедура. Висхідна - як  формування агрегованих показників діяльності по наявним даним реального документообігу. Низхідна – як побудова дерева цілей, підцілей, задач та побудова структури процесів діяльності.

Структуру системи подано у вигляді комп`ютерної онтології що містить  онтологію множини об'єктів (понять, концептів) предметної області (ПО), яка розглядається як ієрархічна структура показників, онтологія множини процесів ПО, яка розглядається як ієрархічна структура процесів, підпроцесів, дій та операцій діяльності та онтологія ієрархії цілей, підцілей,задач, які можуть бути поставлені і вирішені в ПО.

Співставлення наданих моделей дає можливість визначити резерви впливу на показники діяльності та отримати системно узгоджену модель складної організаційно-технічної системи

Посилання

Dechter R. Backet elimination: a unifying framework for reasoning // ACM Press.- 1996. – 28, N61.- P. 1-51.

Gruber, T. R. 1993. A translation approach to portable ontology specifications // Knowledge Acquisition, 1993.5 (2):p p. 199-220.

Гриша О.В., Тютюнник С.В..Задачі структуризації цілей розвитку бізнесу на основі недовизначених моделей [Текст]: матеріали збірника наукових праць «Управління розвитком складних систем», Київ, 2013 р.– 203 с. . – В надзаг.: МОН України, Київський національний університет будівництва і архітектури. – С.82-86.

Массель Л.В. Применение онтологического, когнитивногои событийного моделирования для анализа развития чрезвычайных ситуаций в энергетике // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. – 2010. – № 2. – С. 34–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29