Математична модель напівпровідникового перетворювача трифазної напру-ги з дванадцятизонним регулюванням вихідної напруги

Автор(и)

  • Владислав Володимирович Михайленко

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.26.2015.45516

Ключові слова:

електромагнітні процеси, вихідні напруга та струм

Анотація

У статті проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах. Математична модель напівпровідникового перетворювача також використовується для дослідження перехідних процесів у напівпровідникових перетворювачах з активно-індуктивним навантаженням. Розроблено нову математичну модель усталених і перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу з багатоканальним зонним використанням фазних напруг трифазної мережі живлення без урахування втрат електроенергії у комутаторах для швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на характеристики регульованих синусоїдних і постійних напруг. Результати цієї роботи можна використати для розвитку методу багатопараметричних модулюючих функцій для спрощення аналізу перехідних процесів у електричних колах з врахуванням втрат у ключових елементах. При цьому розрахунок треба проводити у два етапи. На першому етапі не враховувати втрати в ключових елементах напівпровідникового перетворювача, а на другому етапі втрати враховувати.

Посилання

Макаренко М.П. Математична модель перетворювача трифазної напруги в постійну напругу / М.П. Макаренко, В.В. Михайленко // Электроника и связь. – 2002. – № 14. – С. 73–75.

Патент 18750. України. МПК Н02М 1/02. Інвертор напруги / М.П. Макаренко , В.В. Михайленко , В.В. Пілінський, заявник та власник патенту НТУУ “КПІ” – Завл. 31.05.2006, опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

Патент 20985. України. МПК Н02М 1/02. Модулятор випрямленої напруги / М.П. Макаренко, В.В. Михайленко, Заявник та власник патенту НТУУ “КПІ” – Завл. 18.09.2006, опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2.

Макаренко М. П. Системний аналіз електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії модуляційного типу / М. П Макаренко, В.І. Сенько, М. М. Юрченко – К. : НАН України, ІЕД, 2005. – 241 с.

Макаренко М. П. Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачах з бага-тозонним регулюванням вихідної напруги функціями багатопараметричного виду / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Техн. електродинаміка. Тем. вип. "Силова електроніка та енергоефективність". – 2002. – Ч. 1. – С. 19–22.

Макаренко Н. П. Анализ электромагнитных процессов в двенадцатипульсном преобразователе с зонным регулированием выходного напряжения / Н. П. Макаренко, В. В. Михайленко, Н. Н. Юрченко // Вестник НТУ "Харьковский политехнический институт". "Проблемы автоматизированного электро-привода. Теория и практика". – 2002. – Т. 1. – С. 233–234.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29