DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.26.2015.45517

Адаптивні методи отримання радіолокаційної інформації

Ігор Ростиславович Пархомей, Олексій Юрійович Кагаров

Анотація


За допомогою запропонованої в статті підходу можуть бути дослідженні перспективні способи отримання інформації про сучасні літальні апарати. Сучасна техніка створюється з використанням неметалічних матеріалів у своєї конструкції. Це зрозуміло за рядом причин, основною з яких є кращі характеристики речовин, що використовуються. Існуючі підходи щодо отримання радіолокаційної інформації про такі об’єкти є непідходящими оскільки вони засновані на використанні ефектів, що протікають в металах під час їх опромінення електромагнітним НВЧ полем. Проблемою є створення умов щодо дистанційної тимчасової зміни провідних властивостей для використання викликаних ефектів у існуючих способах радіолокації. Тенденція розвитку сучасних літальних засобів полягає у використанні неметалічних композитних матеріалів у конструкції планеру. Цей напрямок суттєво знижує можливості існуючих радіолокаційних засобів по виявленню та супроводженню таких літальних апаратів. Основний недолік існуючих метолів локації літальних апаратів полягає у використанні принципу „потужного сигналу”, тобто збільшенні потужності випроміненого зондуючого сигналу для підвищення рівня віддзеркаленого від повітряного об’єкту радіолокаційного сигналу і покращення прийомних характеристик РЛС виявлення. 


Ключові слова


радіолокаційна інформація; покриття; резонанс; адаптація

Повний текст:

PDF

Посилання


Пархомей І.Р. ЩОДО можливостей виявлення літаків зі штучно зниженою площею віддзеркалення. – К.: Зб. наук. пр. НАОУ . – №6, 2004 р. – С.13-17

Пархомей І.Р. Літакяк об’єкт радіолокації // Адаптивные системы управления. – К.: Сб. НТУУ «КПИ». – №3(24), 2000р. – С.26-32

Дракин С.И. Физическая химия. – М.: Высшая школа, 1979 г. – 300с.

Воскресенский Д.И. Антенные решетки. – М.: Радио и связь, 1984 г. – 237с.

Несветей Э.А. Радиоэлектроники. – К.: Изд. КНУ, 1999 г. – 406с.

Алмазова В.Б.. Системотехника.– Харьков, изд. ХВУ, 1999. – 608с.