Вимірювання векторних величин

Автор(и)

  • Лі Вей професор, факультет авіаційної і космічної техніки, Шеньянський аерокосмічний університет,
  • Сергій Зінченко
  • Михайло Дем’янович Гераїмчук
  • Валерій Петрович Зінченко
  • Ірина Павлівна Муха

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.26.2015.45530

Ключові слова:

векторні перетворювачі, класифікація, математична модель

Анотація

Розглянуто вирішення задачі створення векторних перетворювачів.

Виконаний аналіз проблем створення векторних перетворювачів механічних величин, дана їх класифікація. Отримана узагальнена математична модель і математичні моделі для перетворювачів прямого і компенсаційного типів, які описують їхній рух. Отримані математичні моделі дозволяють полегшити процес синтезу векторних перетворювачів та побудови алгоритмів обробки сигналу.

Показано, що побудова векторних перетворювачів за загальноприйнятою схемою є неприйнятною через неможливість врахування впливу однієї координати на іншу. Запропоновано для побудови таких перетворювачів використовувати компенсаційну схему, яка усуває зазначені недоліки.

Посилання

Гераїмчук М.Д. і ін. Стан і розвиток засобів вимірювання векторних механічних величин // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вибрации в технике и технологиях, №4 (30), 2003. - C. 38 - 39.

Гераїмчук М.Д., Іванов Ю.Є.. Дослідження багатокомпонентних перетворювачів механічних величин. – Киев: Віпол, 1996. - C.108

Шваб Л., Селезнев А.В.. Измерения угловых ускорений. - М.:

Машиностроение, 1983. - 160 с.

Ибрагимов И.Х.. Теоретические основы измерения характеристик поля ускорения. - Ленинград, 1979. - 167 с.

Зінченко В.П.. Методологія проектування первинних джерел інформації // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2001. - № 5. – С. 69 – 82.

Зинченко В.П.. Метод математического моделирования механических аэродинамических весов // Вестник НТУУ "КПИ": Машиностроение, 2001. - Вып. № 41. – С. 79 – 86.

Зінченко В.П.. Інформаційна технологія проектних досліджень складних технічних об’єктів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2000. - № 4. – С. 32 - 42.

Зінченко В.П., Зінченко Н.П.. Методика проектування внутрімодельних тензо-вагів // Вестник НТУУ "КПИ": Машиностроение. -1999. - Вып. №34. - С. 319-328.

Zinchenko V.P., Zinchenko N.P.. Designing a component of information technology of strain-gauge experimental researches / Proceedings of NAU, 2005. – №2 (24). – С. 21 – 24.

Математическая энциклопедия/ Гл. ред. И.М. Виноградов. – М.: Советская энциклопедия, 1976. – В 5-ти томах.

Geraimtchouk M.D, Geraimtchouk I.M.. Design methods and modeling of multi (six) – coordinates acceleration sensors for navigation systems // Conference “Control of industrial systems” vol. 2/3, Belfort-France. 20-22 May .1997, pp. 75 - 76.

Гераимчук М.Д. и др. Системы управления технологическими процессами в реальном времени // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. – Киев, 2003. - С. 92 - 93.

Гераимчук М.Д., Іванов Ю.Є., Бублик Г.Ф.. О синтезе динамических регуляторов виброзащитных и виброизмерительных систем. – Киев: Віпол, 1995. - 72 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29