Нечітка модель управління температурою прес-форми

Автор(и)

  • Володимир Святославович Богушевський доктор технічних наук, – професор кафедри фізико-хімічні основи технології металів інженерно-фізичний факультет НТУУ «КПІ»,
  • Валерій Петрович Самарай
  • Роман Валерійович Самарай

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.27.2015.63441

Ключові слова:

нечітка логіка, система регулювання, лиття під тиском

Анотація

Об’єкт дослідження – система управління машинами лиття під тиском (ЛПТ).

Мета роботи – підвищення ефективності керування процесом ЛПТ шляхом удосконалення й впровадження системи управління, в основі якої лежать моделі нечіткої логіки, з автоматичним вибором структури математичної моделі й самонастроювання її параметрів для безперервного функціонування в режимі керування.

Методи досліджень – математичні методи побудови моделей (детерміновані, імовірнісні і евристичні), методи нечіткої логіки, вибору структури математичної моделі й настройки її параметрів для безперервного функціонування в технологічному процесі, імітаційного моделювання, методи синтезу систем управління.

Отримані результати – розроблені моделі й алгоритми керування процесом ЛПТ, проведено вибір алгоритму нечіткої логіки, для контуру термостатування температури охолоджуючої рідини прес-форми синтезовано нечіткий регулятор.  

Посилання

Белопухов А.К. Литье под давлением. – М.: Машиностроение, 1975. – 397 с.

Литье под давлением / М.Б.Беккер, М.Л.Заславский, Ю.Ф.Игнатенко и др. – М.: Машиностроение , 1990. – 400 с.

Богушевський В.С. АСКТП комплексу лиття під тиском //Автоматизація виробничих процесів. – 2001. – № 2 (13). – С. 53 – 55.

Хасмамедов Ф.И. Автоматизация управления трубчатими печами. – М.: Химия, 1980. – 216 с.

Гостев В.И., Маглюй С.А., Крайнев В.В. Оптимальные управляющие воздействия на объекты управления с форсирующими звеньями второго порядка // Электротехника и электроэнергетика. – 2002. – № 1. – С. 49 – 53.

Гостев В.И., Стеклов В.К. Системы автоматического управления с цифровыми регуляторами: Справочник. – К.: «Радиоаматор», 1998. – 704 с.

Гостев В.И., Худолий Д.А., Баранов А.А. Синтез цифрових регуляторов систем автоматического управления. – К.: «Радиоаматор». – 2000. – 400 с.

Гостев В.И. Нечеткие регуляторы в системе автоматического управления. – К.: “Радіоаматор”, 2008. – 972 с.

Богушевский В.С., Самарай Р.В. Система регулиро¬ва¬ния температуры пресс-формы на основе нечеткой логики // Металл и литье Украины – 2014. – № 3. – С. 16 – 20.

Богушевський В.С., Антоневич Я.К. Система керування машинами лиття під тиском // Наукові праці національного університету харчових технологій. – 2013. – № 48. – С. 10 – 16.

Кузьо І. В. Реалізація математичних моделей вертикальних коливань колісної машини засобами Matlab Simulink / І. В. Кузьо, О. В. Житенко, Г. В. Костельніцька // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. Вип. 45. – С. 84 – 88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-17