Оптимізація словника ознак розпізнавання системи керування, що навчається

Автор(и)

  • Анатолій Степанович Довбиш д.т.н., професор кафедри інформатики Сумського державного університету,
  • Ігор Володимирович Шелехов
  • Олена Владиславівна Коробченко

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.27.2015.63448

Ключові слова:

інформаційно-екстремальна інтелектуальна технологія, оптимізація, словник ознак, система підтримки прийняття рішень, послідовна спадна селекція, випадковий пошук

Анотація

Запропоновано у рамках інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології аналізу даних, що грунтується на максимізації інформаційної спроможності здатної навчатися системи підтримки прийняття рішень,  категорійну модель і алгоритм  оптимізації словника ознак розпізнавання. Як критерій оптимізації застосовано модифікацію ентропійного критерію Шеннона. Селекція словника ознак розпізнавання здійснювалася  за схемами послідовної спадної селекції, випадкового пошуку і випадкового пошуку з адаптацією. Запропонований алгоритм навчання системи з оптимізацією словника ознак розпізнавання реалізовано на прикладі керування технологічним процесом вирощування сцинтиляційних монокристалів з розплаву.

Посилання

Кузьмин И. В. Оценка эффективности и оптимизация автоматизированных систем контроля и управления / И. В. Кузьмин. – М.: Сов. Радио, 1971. – 296 с.

Довбиш А. С. Основи проектування інтелектуальних систем: навчальний посібник / А. С. Довбиш.– Суми: Видавництво СумДУ, 2009.– 171 с.

Dovbysh A. S. Information-extreme algorithm for recognizing current distribution maps in magnetocardiography / A. S. Dovbysh, S.S. Martynenko, A.S. Kovalenko, N.N. Budnyk // Journal of Automation and Information Sciences .– 2011.– V. 43.– № 2.–P. 63-70.

Довбиш А.С. Інтелектуальні інформаційні технології в електронному на-вчанні / А.С. Довбиш, А.В. Васильєв, В.О. Любчак. – Суми: Видавництво СумДУ. – 2014. – 172 с.

Довбиш А. С. Оцінка інформативності ознак розпізнавання за методом функціонально-статистичних випробувань / А. С. Довбиш, І.В. Шелехов // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – №10(94). – С. 51-58.

Сцинтилляционные монокристаллы: автоматизированное выращивание / Суздаль В.С., Стадник П.Е., Герасимчук Л.И., Епіфанов Ю.М.–Харьков: «ИСМА», 2009.–260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-17