Експериментальне дослідження надрозрізрювальних методів спектрального аналізу для задач пеленгації

Автор(и)

  • Володимир Сергійович Наконечний д.т.н., с.н.с., завідувач кафедри Управління інформаційною безпекою Державного університету телекомунікацій.,
  • Сергій Васильович Толюпа
  • Ігор Ростиславович Пархомей
  • Наталія Володимирівна Цьопа

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.27.2015.63476

Ключові слова:

цифрова антенна решітка, джерело радіовипромінювання, спектральні функції, радіоелектронний засіб

Анотація

На сучасному етапі розвитку електроніки та у зв'язку з тенденціями до ускладнення електромагнітної обстановки зростає роль радіомоніторингу як засобу для забезпечення її контролю. Серед основних завдань радіомоніторингу центральне місце займає пеленгація джерел радіовипромінювання, максимально точне визначення їх координат в масштабі часу, близькому до реального. До таких випадків відносяться, навмисні завади, що створюються із різних точок простору певними радіоелектронними засобами. Цим пояснюється актуальність пошуку і дослідження найбільш ефективних алгоритмів обробки інформації для систем радіомоніторингу. З цією метою в даній статті представлені результати проведеного експерименту, на основі яких запропоновано найбільш ефективний метод пеленгації джерел радіовипромінювання для систем радіомоніторингу.

Посилання

Рембовский А.М. Радиомониторинг: задачи, методы, средства / Ашихмин А.В., Козьмин В.А.; под ред. А.М. Рембовского. - М.: Горячая линия-Телеком, 2006. - 492 с.

Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках / Ратынский М.В. - М.: Радио и связь, 2003. - 200 с.

Марпл.-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения: Пер.с англ. — М.: Мир, 1990. —584 с.

Дрогалин В.В. Алгоритмы оценивания угловых координат источников излучений, основанные на методах спектрального анализа. /В.В. Дрогалин и др. // Успехи современной радиоэлектроники. - 1998. - №2. - С.3-17.

Джонсон Д.Х. Применение методов спектрального оценивания к задачам определения угловых координат источников излучения.// ТИИЭР, 1982. - Т.70, №9.

Добырн В.В. Эффективность применения сверхразрешающих спектральных оценок в бортовых угломерных фазированных антенных решетках /В.В. Добырн, А.В. Немов // Радиотехника. - 1999. - №9. - С. 65-67.

Гершман А.Б. Адаптивное разрешение некоррелированных источников по координате. / А.Б. Гершман, А.Т. Ермолаев, А.Г. Флаксман // Изв. вузов. Радиофизика. - 1988. - №8. - С. 941-946.

Леховицкий Д.И. Разновидности сверхразрешающих анализаторов пространственно-временного спектра случайных сигналов на основе обеляющих адаптивных решетчатых фильтров / Д.В. Атаманский, И.Г. Кириллов. Д.И. Леховицкий // Антенны. - 2000. - №2. - С. 40-54.

Мюнье Ж. Делиль Ж.Ю. Пространственный анализ в пассивных локационных системах с помощью адаптивных методов // ТИИЭР. 1987. - Т. 75, № 11. - С. 21 – 37;

Коробков М. А. Корреляционные методы пеленгования источников излучения [Текст] / М. А. Коробков // Молодой ученый. - 2014. - №13. - С. 55-58.

Методи та алгоритми обробки радіолокаційної інформації в багатопозиційних системах зі змінною просторовою конфігурацією / В.А. Дружинін, В.С. Наконечний, С.В. Толюпа та ін. – К.: Логос, 2014.-251 с.

Коробков М.А. Алгоритм UCA Root Rare для задач пеленгования источников радиоизлучения однородной кольцевой антенной решёткой [Текст] / М. А. Коробков // Молодой ученый. - 2014. - №13. - С. 47-54.

Леховицкий, Д.И. Статистический анализ сверхразрешающих методов пеленгации источников шумовых излучений в АР при конечном объеме обучающей выборки / Д.И.Леховицкий, П.М.Флексер, Д.В. Атаманский, И.Г.Кирилов // Антенны. - 2000. - Вып. 2 (45). - С. 23-39.

Мордвицев Н.В. Исследование возможности измерений радиолокационных дальностных портретов воздушных целей при использовании современных методов цифрового спектрального анализа / Н.В. Мордвицев, В.С. Наконечний, К.В. Садовый // Контрольно-измерительные приборы и автоматика. – Х.:ФТИ.  2005.  Вып. май/июнь.  С. 43  47.

Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. / Финкельштейн М.И. - М.: Радио и связь, 1983. - 536 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-17