Синтез оптимального за витратами палива управління лінійними динамічними системами з післядією

Автор(и)

  • Олександр Африканович Стенін Національний технічний університет України "Київський . політехнічний інститут", професор кафедри технічної кібернетики, д-р техн. наук, професор., https://orcid.org/0000-0001-5836-9300
  • Віктор Петрович Пасько
  • Марія Олександрівна Солдатова

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.27.2015.63485

Ключові слова:

лінійні динамічні системи, післядія, принцип мінімума, метод фазової площини, оптимальне управління

Анотація

У ряді випадків синтез оптимальних законів управління ускладнюється ефектом запізнювання стану, який, зокрема, для об'єктів хімічної промисловості пояснюється процесами рециркуляції, що виникають при перемішуванні реагентів в хімічних реакторах. У промислових об'єктах під рециркуляцією розуміється повернення частини продукту з виходу об'єкта на його вхід з метою повторної переробки  і  ін. У зв'язку з цим запропонована процедура синтезу таких систем, яка заснована на використанні принципу мінімуму у поєднанні з методом фазового простору ( в даному випадку, фазовій площині), що дозволяє синтезувати в аналітичній формі замкнутий оптимальний за витратами  палива закон керування лінійною динамічною системою з післядією. Процедура синтезу  проілюстрована практичною реалізацією оптимального закону управління для одного з варіантів систем другого порядку з післядією, якими може бути апроксимована динаміка досить широкого класу реальних промислових об'єктів. Запропоновану процедуру синтезу можна узагальнити на системи більш високого порядку.

Посилання

Системы автоматического управления с запаздыванием: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, Н.А. Земской, А.В. Лагутин, О.Г. Иванова, В.М. Тютюнник. // Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 76 с.

Хартовский В. Е. Задачи идентификации и управления выходом для систем с запаздываниями // Автоматика и телемеханіка, 2011. – № 5. – С. 17-31.

Атанс М., Фалб П. Оптимальное управление. – М.: Машиностроение, 1968.– 764 с.

Понтрягин Л.С.,БолтянскийВ,Г.,Гамкрелидзе,Р.В., Мищенко Е.В. Математическая теория оптимальных процессов. –М.: Физматгиз, 1961. –392 с.

Карамзин Д. Ю. Принцип максимума в задаче управления при ограниченных фазовых координатах // Автоматика и телемеханика. –2007,–№2.–С. 26-38.

Эльсгольц Л.Э., Норкин С.В. Введение в теорию дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. М.: Наука, 1971.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-17