Система управління процесом неперервного сортування малогабаритних об’єктів із застосуванням оптичного тривимірного сортування

Автор(и)

  • Михайло Мартинович Ткач к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики НТУУ «КПІ», завідуючий кафедри технічної кібернетики, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7152-4720
  • Дмитро Олександрович Гуменний
  • Миколай Васильович Маленко
  • Юрій Олександрович Юзюк
  • Руслан Сергійович Скиба

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.27.2015.63496

Ключові слова:

система управління автооператором, конвеєрне сортування, швидкісне сортування, тривимірне сортування об'єкті

Анотація

У роботі запропоновано метод тривимірного сканування, зчитування та аналізу малогабаритних фізичних об'єктів з метою їхнього подальшого сортування. В основу даного методу покладено принцип генерації вільних носіїв заряду під впливом квантів випромінювання. Для зчитування габаритних розмірів об'єкту використано Linear CCD сенсори, що працюють за принципом контурного просвічування об'єкту. Аналіз габаритних розмірів об'єктів та формування звітної форми про виконані обсяги сортування здійснюється шляхом застосування мікро-ЕОМ. На основі запропонованого методу побудовано макетну установку, яка складається з стрічкопротяжного блоку, модуля сканування та системи управління з цифровим інтерфейсом і здійснює протягування, сканування та розпізнавання типових об'єктів. Експериментально було досягнути сканування 50 малогабаритних об'єктів за секунду з точністю 12 мкм. Інформація про об'єкт дозволяє аналізувати його об'ємні параметри та оцінювати масові характеристики.

Посилання

Брагин В.Б. Системы очувствления и адаптивные промышленные роботы/В.Б. Брагин, Ю.Г. Войлов, Ю.Д. Жаботинский и др.; Под общ. ред. Е.П. Попова, В.В. Клюева. - М.: Машиностроение, 1985.-256 с.

Хорн Б.К.П. Зрение роботов: Пер. с англ. - М.:Мир,1989.-487 с. ISBN 5-03-000570-6

Яхно О.М. Введение в мехатронику О.М. Яхно, А.В. Узунов, А.Ф. Луговской и др.- К.: НТУУ "КПИ", 2008.- 528 с.

Хегинботама У.Б. Гибкие сборочные системы / У.Б.Хегинботама; Пер. с англ. Д.Ф. Миронова. - М.: Машиностроение, 1988. - 400 с.

Узунов А.В. Информационные устройства робототехнических систем: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 384 с.

Окоси Т. Волоконно-оптические датчики/ Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. Нисихара, К. Кюма, К. Хататэ; Пер. с япон. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1990. - 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-17