Агентно-орієнтована ідентифікація нейронних сіток

Автор(и)

  • Леонид Стефанович Ямпольский Національний технічний університет України "Київський . політехнічний інститут", професор кафедри технічної кібернетики, к-т техн. наук, професор., https://orcid.org/0000-0002-4314-8545

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.27.2015.63501

Ключові слова:

агенти/мультиагенти з функціями метаідентифікації, агентно-орієнтована підсистема, гнучка інтелектуалізована мультиагентна конфігурація, експертна система, конкретна унікальна послідовність дій, критерій обслуговуваності, логічна модель поетапного синтезу

Анотація

Запропонований новий підхід до автоматизованого вибору задовольняючої топології нейросіток, яка відповідає вимогам модельованої прикладної задачі. Реалізація підходу базується на використанні гнучкої інтелектуалізованої мультиагентної системи з багатоцільовою конфігурацією її складових з функціями метаідентифікації. Розкрито особливості взаємодії компонент системи в процесі їх функціонування в умовах нечіткої метаідентифікації при використанні нейросіткової моделі реалізації повного функціонального орграфа синтезу штучних нейросіток з бажаною топологією.

Посилання

Ямпольский Л.С. Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства / Л.С. Ямпольский, О.М. Калин, М.М. Ткач. – К.: Вища шк., 1987. – 271 с.

Ямпольський Л.С. Аналітичний підхід до вибору топології нейросіток при розв’язанні прикладних задач // АСАУ, 2012 № 20 (40). – С. 159-179.

Ямпольський Л.С. Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, мо-делювання, верифікація, управління: комплекс підруч. в 2-х книгах з мульти-медійними комп’ютерно-інтегрованими засобами ДВН для студ. вищ. навч. закл. / Л.С. Ямпольський; П.П. Мельничук; К.Б. Остапченко; О.І. Лісовиченко. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 786 с.

Ямпольський Л.С. Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделю-вання і управління: комплекс підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.С. Ям-польський, П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокін, М.М. Поліщук, М.М. Ткач, К.Б. Остапченко, О.І. Лісовиченко. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 680 с.

Ямпольский Л.С. Мультиагентная реализация выбора топологии нейросетей для моделирования прикладных задач / Л.С. Ямпольский, Е.С. Пуховский, О.И. Лисовиченко / В научном сб.: Блъгарско списание за инженерно проек-тиране. – София: Технически университет, Брой №20, октомбри 2013. – С. 75-92

Ямпольський Л.С. Нейротехнології та нейросистеми / К.: Монографія. – «До-радо-Друк», 2015. – 508 с.

Ямпольський Л.С. Нечітка ітераційна метаідентифікація штучних нейросіток в мультиагентному середовищі // Вісник кіровоградського національного те-хнічного університету – Кіровоград: КНТУ. – №26 – 2013. – С. 207 – 218

Ямпольський Л.С., Пуховський Е.С. Концептуальна модель групового вироб-ництва // АСАУ, 2008 № 11 (31). – С. 99-111.

Ямпольський Л.С. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.С. Ямпольський; Б.П. Ткач; О.І. Лісовиченко. – К.: ДП «Вид Дім «Персонал», 2011, – 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-17