DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.28.2016.82390

Інформаційна база лінгвістичного процесора

Юрій Іванович Кисленко, Андрій Васильович Хіміч

Анотація


У цій статті розглянуто  деякі питання формування інформаційних природно-мовних технологій,  зокрема особливості утворення допоміжної інформаційної бази лінгвістичного процесора, орієнтованої на аналіз довільних текстів.

            Основою пропонованого дослідження постає інтеграційний підхід до структурного рівня мовної організації, запропонований на кафедрі ТК НТУУ «КПІ», що спирається на результати сучасних досліджень мовленнєвої діяльності людини у багатьох помежованих напрямах та знімає багато суперечностей класичної лінгвістики.

            Такий підхід постає плодотворною платформою дослідження структурного рівня мовної організації: довільний текст визначається послідовністю однотипних структур, що є похідними від структурно-функціонального рівня нейроорганізації зорового тракту людини.

            У першій частині  окреслено етапи аналізу тексту на основі базової семантико-синтаксичної структури та моделі індивідуальної мовної системи. 

            У другій частині розглянуто особливості визначення комунікаційних складових і ситуаційних відношень та роль допоміжних засобів у цьому процесі, що важливо для представлення знань у вигляді зв’язної структури – бази знань.


Ключові слова


лінгвістичний процесор; індивідуальна мовна система; базова семантико-синтаксична структура; інформаційні природно-мовні технології; інформаційна база лінгвістичного процесора

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахова Л. И. Предложение и его членение/прагматика, семантика, синтаксис/ - Днепропетровский ГУ, 1992.

Kyslenko Yuriy I. Back to Basics of speech Activity, Biologically inspired Cognitive Architecture (2014) -№ 8. - С. 47 69.

Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и эксперименте в языкознании. // Языковая система и речевая деятельность. – М., 1974.

Кисленко Ю.І. Архітектура мови (Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних інтегрованих систем), Навчальний посібник, 1998, 343с.

Кисленко Ю.І. Від думки до знання (нейрофізіологічне підгрунтя) : Монографія. – Київ, Видавництво «Український літопис» . 2008.- 101 с.

Кисленко Ю.І., Черевко О.С. Категорії часу та простору в інформаційних природно-мовних технологіях //Адаптивні системи автоматичного управління -№18, 2011, С.62-70.