DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.28.2016.82397

Адаптивні багатопозиційні системи радіолокації

Ігор Ростиславович Пархомей

Анотація


Стаття присвячена розробці методів радіолокації повітряних об’єктів зі штучно зниженою ефективною площею віддзеркалення, застосування яких дозволяє підвищити ефективність функціонування РЛС, які засновані на фізичному принципі отримання радіолокаційної інформації про повітряний об’єкт за рахунок резонансного збудження внутрішньої структури радіопоглинаючого покриття літального апарату під час опромінення НВЧ електромагнітним полем. В роботі розглянуті  методи, які  можуть бути реалізовані на етапах виявлення і супроводження РЛС сучасних радіолокаційних об’єктів. Розроблені методи, на відмінність від існуючих, базуються на  використанні можливості збудження радіопоглинаючих матеріалів за рахунок резонансної частотно-фазової взаємодії кристалічної структури з НВЧ  сигналом опромінення в інтересах підвищення ефективності радіолокації радіолокаційних об’єктів зі штучно зниженою ЕПВ. Запропоновані методи  можуть бути реалізовані на етапах виявлення і супроводження РЛС сучасних радіолокаційних об’єктів. З цією метою  розроблені рекомендації щодо удосконалення основних систем РЛС.


Ключові слова


ефективна площа віддзеркалення; резонансне збудження кристалічної структури; радіопоглинаюче покриття

Повний текст:

PDF

Посилання


Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли. Учебное пособие для вузов / Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю.// Радиовидение. — М.: «Радиотехника», 2005. — 368 с: ил. (Сер. Радиолокация).

Радиолокационные станции бокового обзора. /Реутов А.П., Михайлов Б.А., Кондратенков Г.С, Бойко Б.В.// - М.: Сов. радио, 1970.

Synthetic aperture radar system. /Harger R.O.// - New-York, London, Academic Press, 1970.

Обработка информации когерентными оптическими системами./ Кондратенков Г.С. - М.: Сов. радио, 1972.

Ультразвуковой спектроанализатор радиолокационных сигналов с использованием явления дифракции света на ультразвуковых волнах в прозрачной среде, возбуждаемых радиолокационными сигналами./Кондратенков Г.С.// Авторское свидетельство № 21080 заявлено 08.09.59 г.

Некоторые вопросы теории оптической обработки радиолокационных сигналов. /Кондратенков Г.С.// - Труды ВВИА им. Н.Е. Жуковского № 944, 1962.

Радиолокационные станции обзора Земли / Под. ред. Г.С. Кондратенкова. - М.: Радио и связь, 1983.

Разведывательно-ударные комплексы и радиолокационные системы наблюдения земной поверхности. /Саблин В.Н. - М.: Радиотехника, 2002.

Микроволновая аппаратура дистанционного зондирования поверхности Земли и атмосферы. Радиолокаторы с синтезированной апертурой антенны. /Неронский Л.Б., Михайлов В.Ф., Брагин К.В. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 1999.

Основы радиоэлектронной борьбы. /Вакин С.А., Шустов Л.Н. — М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1998.