Прихована марківська модель надійності виробничної системи

Ростислав Ігорович Дзінько, Олег Іванович Лісовиченко

Анотація


В роботі розглядається проблема моделювання гнучкої виробничої системи з точки зору надійності її складових, що впливає на якість управління системою за умови застосування системи оперативного управління з синхронною моделлю.

Запропонована модель надійності гнучкої виробничої системи на базі математичного апарату прихованих марківських моделей. Розглянуті проблеми управління виробничими системами, що можна вирішувати з застосуванням запропонованої моделі, які пов’язані як з виникненням нештатних ситуацій обладнання ГВС, так і обладнання інформаційної підсистеми СОУ ГВС.


Ключові слова


система оперативного управління; гнучка виробнича система; прихована марківська модель; надійність; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Система оперативного контролю виробництва з дублюючою синхронною моделлю / Дзінько Р.І., Лісовиченко О.І. // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Адаптивні системи автоматичного управління”. – 2013. – №1(22). – С. 10–16.

Підхід до вирішення задачі оперативного управління в гнучких виробничих системах в умовах невизначеностей / Дзінько Р.І., Лісовиченко О.І. // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Адаптивні системи автоматичного управління”. – 2015. – №2(27). – С. 51–55.

L. Rabiner. A tutorial on hidden markov models and selected applications in speech recognition. Proceedings of IEEE, 1989.

Суботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 341 c.

Підвищення відмовостійкості функціонування гнучких виробничих систем за допомогою прихованих марківських моделей / Дзінько Р.І., Лісовиченко О.І. // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Адаптивні системи автоматичного управління”. – 2013. – №2(23). – С. 18–22.
DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.29.2016.92185

Посилання