Дискретно-стохастична модель руху матеріальних потоків в контексті задачі диспетчеризації

Анастасія Михайлівна Дзінько, Леонід Стефанович Ямпольський

Анотація


В роботі розглядається проблема створення універсальної розподіленої моделі руху матеріальних потоків в логістичних системах. В якості основи взята економіко-математична модель ланцюжків поставок, що статично описує матеріальні потоки засобами теорії систем масового обслуговування.

Запропонована дискретно-стохастична модель руху матеріальних потоків, що базується на економіко-математичній моделі ланцюжків поставок Лісовського-Пономаренка. Розглянута можливість застосування запропонованої моделі для  виконання комп’ютерного моделювання проблемного середовища в контексті симуляції (імітації) руху матеріальних потоків в логістичних системах.

Ключові слова


логістична система; матеріальний потік; дискретно-стохастична модель; економіко-математична модель; ланцюжки поставок; мережа масового обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Економіко-математична модель логістичного ланцюжка поставок / Лісовський В.І., Пономаренко Л.А. // Збірник наукових праць МННЦ ІТіС “Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем”. – 2012. – № 17. – С. 5–22.

Логістичний підхід до диспетчеризації матеріальних потоків ГВС / Дзінько А.М., Ямпольський Л.С. // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Адаптивні системи автоматичного управління”. – 2013. – №1(22). – С. 17–24.

Агентно-орієнтований підхід до розв’язання логістичних задач диспетчеризації матеріальних потоків / Дзінько А.М., Ямпольський Л.С. // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Адаптивні системи автоматичного управління”. – 2012. – №21(41). – С. 18–22.

Подходы к алгоритмизации диспетчерского управления в логистических системах / Васецкий В.В., Питолин В.М. // Вестник Воронежского Государственного Технического Университета. – 2012. – №1 (том 8). – С. 11–16.

Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник / Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокін, М.М. Поліщук, М.М. Ткач, К.Б. Остапченко, О.І. Лісовиченко. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 680 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.29.2016.92669

Посилання