Soft skill у підготовці студентів ІТ спеціальностей

Автор(и)

  • М. Гашимова КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Р. Сегол КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Є. Батрак КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Н. Цьопа КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • С. Мураховський КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • О. Гармаш КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.44.2024.302199

Ключові слова:

дистанційна освіта, ІТ фахівці, перевернутий клас, онлайн- навчання, формати навчання, якість освіти, soft skills

Анотація

Стаття присвячена розвитку soft skills для ІТ фахівців в процесі дистанційного навчання за допомогою впровадження командних завдань з викори станням комунікаційних навичок, навичок підготовки доповідей та презентацій, роботи
в командах, лідерських навичок, діяльності в умовах невизначеності. Експеримент, проведений в межах дослідження, дозволить масштабувати запропоновану методику під час підготовки ІТ фахівців в різних закладах вищої освіти.
Мета цієї статті – впровадження методики викладання фахових дисциплін з використанням методику розвитку soft skills для майбутніх ІТ фахівців. Запропоновано метод викладання, який допомагає студентам в дистанційному
форматі, окрім фахових навичок, також розвинути комунікаційні навички, навички підготовки презентацій та доповідей, навички командної роботи, емоційний інтелект, критичне мислення.

Бібл. 9, іл. 9

Посилання

The State Service of Education Quality of Ukraine. Monitoring research. URL : https://sqe.gov.ua/diyalnist/monitoringovi-doslidzhennya/opituvannya-doslidzhennyavivchennya-za-2023/ (access date: 01.02.2024).

The State Service of Education Quality of Ukraine. Information and analytical note on the organization of the educational process in professional pre-higher and higher education institutions of Ukraine under martial law (based on the results of a quarterly online survey, third quarter of 2023). URL : https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/IAD_III_kvartal_2023.pdf (access date: 01.02.2024).

The European Dictionary of Skills and Competences (DISCO). URL : http:// discotools.eu//disco2_portal/. (access date: 01.02.2024).

Dictionary.com / Soft Skills. URL : https://www.dictionary.com/browse/soft-skills (access date: 01.02.2024).

Doyle, A. Hard Skills vs. Soft Skills. URL : https://www.thebalance.com//hardskills-vs-soft-skills-2063780. (access date: 01.02.2024).

Lippman, L.H., Ryberg R., Carney, R., Moore, K.A. Workforce connections: key “soft skills” that foster youth workforce success: toward a consensus across fields. Washington, DC: Child Trends. 2017. 56 p.

Robles, Marcel M. (2012). Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today’s Workplace. Business Communication Quarterly. № 4 (75). с. 453–465.

Silber, K.H. & Foshay, W.R. , Handbook of Improving Performance in the Workplace. Volume 1. Instructional Design and Training Delivery. Pfeiffer, 2009. 800 р.

Tucker, B. The Flipped Classroom. Education Next. Winter 2012, P. 82-83 URL : https://www.educationnext.org/wp-content/uploads/2023/04/ednext_XII_1_what_next.pdf (access date: 01.02.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-23

Номер

Розділ

Статті