Розробка предметно-орієнтованих інноваційних програмних продуктів на основі систем штучного інтелекту

Автор(и)

  • А. Стенін КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • В. Пасько КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • О. Лісовиченко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • O. Польшакова КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • В. Солдатов КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.44.2024.302414

Ключові слова:

інноваційний програмний продукт, багатоальтернативність, невизначеність, інформаційна модель, прийняття рішень, інтелектуальна система підтримки прийняття рішень

Анотація

Відомо, що знання про об'єкт, що розробляється, в даному випадку інноваційному програмному продукті, визначають структуру системи управління його розробкою. Це справедливо системи управління розробкою більшості об'єктів різної
фізичної природи та його призначення. Однак програмні продукти мають важливу особливість: знання про них мають відносно велику динамічну складову, настільки велику, що її часто доводиться враховувати навіть у оперативному управлінні. Високий рівень обґрунтованості інноваційних рішень у процесі управління розробкою інноваційного програмного продукту може бути досягнутий без сильних когнітивних здібностей розробника стосовно програмного продукту. Це з еволюцією знань у предметної області. У статті пропонується інфологічна модель процесу управління
розробкою інноваційного програмного продукту. Сутність запропонованого підходу у тому, що розробка інноваційного програмного продукту сприймається як інформаційний об'єкт, який змістовно і структурно змінюється у його створення. Запропоновано структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, що дозволяє приймати інноваційні рішення на кожному етапі процесу розробки інноваційного програмного продукту.

Бібл. 19, іл. 7

Посилання

Agustin Yague. Analyzing software product innovation assessment by using a systematic literature review/ Hawaii International Conference on System Science, IEEE, 2014. -P.5049-5058. DOI 10.1109/HICSS.2014.620.

Paul Quintas. A product-process model of innovation in software development/Journal of Information Technology, volume 9, 1994. -Р.3–17.

Paul Quintas. Programmed Innovation? Trajectories of Change in Software Development / Information Technology & People, Vol.7, No. 1, 1994. - P.25-47.

Lipaev V.V. and others. Technology of designing complexes of automated control systems programs. - M.: Radio and Communications, 1983. - 235 p.

Boham B.W. Software engineering design. - M.: Radio and Communications, 1985. - 512 p.

Vendrov A.M. CASE technologies. Modern methods and tools for designing information systems. - M.: Finance and Statistics, 2000. - 352p.

Winston W. Royce Managing the Development of Large Software Systems Proc. IEEE WESKON, 1970, №6. –pp. 1-9.

Orlov S.A. Software development technologies. – SPb.: Peter. -2002. – 464 p.

Richard W. Selby. Software Engineering: Barry W. Boehm's Lifetime Contributions to Software Development, Management, and Research. — John Wiley & Sons, 2007. - 832 р.

Dustin E., Reshka D., Paul D. Automated software testing. – M.: Lori. -2003. – 590 p.

Solovyov N. A., Chernoprudova E. N. Automation systems for software development. – Orenburg: LLC IPK “University”, 2012. – 230 p.

Stenin A., Melkumyan K., Soldatova M., Polshakova O. Infological model development of innovative software product / Adaptive automatic control systems. No. 1 (38), 2021. - Р. 18-27.

Osipov V. P., Sivakova T.V., Sudakov V.A., Nechaev Yu.I. Intellectual core of the decision support system / / Preprints of the IPM named after M. V. Keldysh. 2018. No. 205. 23p. DOI: 10.20948/prepr-2018-205 URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2018-205.

Kaklauskas A. Intelligent Decision Support Systems. In book: Biometric and Intelligent Decision Making Support. Intelligent Systems Reference Library. Vilnius Gediminas Technical University, 2015. –P.31-85. DOI: 10.1007/978-3-319-13659-2_2.

Barseghyan A.A., Kupriyanov M.S., Stepanenko V.V., Kholod I.I. Data analysis technology. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP. - St. Petersburg: Publishing house BHV, 2007. -384 p.

Ostrovskaya K.Yu. Further research into methods of intelligent data analysis for processing test results. System technologies, No. 4(129), 2020. -P.146-157. DOI 10.34185/1562-9945-4-129-2020-1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-23

Номер

Розділ

Статті