Метод криптографічно строгої ідентифікації на основі незворотних табличних перетворень на полях Галуа

Автор(и)

  • O. Марковський КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • І. Дайко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.44.2024.302428

Ключові слова:

ідентифікація на основі концепції нульових знань, криптографічно строга автентифікація, криптографічні алгоритми на основі алгебри полів Галуа, експоненціювання на полях Галу, передобчислення

Анотація

Об'єктом досліджень є процеси криптографічно строгої ідентифікації віддалених користувачів розподілених систем з використанням незворотних перетворень алгебри скінчених полів Галуа. В статті здійснено огляд існуючих методів криптографічно строгої ідентифікації учасників віддаленої інформаційної взаємодії. Показано, що в сучасних
умовах їх суттєвий недолік полягає в низькій швидкодії, зумовленій складністю обчислювальної реалізації експоненціювання над числами великої розрядності. Метою роботи є підвищенні ефективності криптографічно строгої ідентифікації віддалених абонентів за рахунок прискорення її обчислювальної реалізації. Для досягнення поставленої мети запропоновано метод, я якому прискорення криптографічно строгої ідентифікації досягається за рахунок використання для перевірки правильності сеансових паролі експоненціювання на полях Галуа з показником, що являє собою ступінь двійки. Для реалізації цієї операції розроблена таблична технологія, що базується на використання передобчислень і не потребує знання утворюючого поліному поля Галуа.

Бібл. 10, табл. 1

Посилання

Schneier B. Applied Cryptography. Protocols. Algorithms and Source codes in C. Ed.John Wiley, 1996 - 758 p.

Mu Han Zero-knowledge identity authentication for internet of vehicles: Improvement and application. / Mu Han, Yin Zhikun, Chen Pengzhou, Zhang Xing, Ma Shidian.// PLoS ONE.- 2020.- Vol.15 –No.9.-P.217-247. DOI.ORG/10.137/journal.pone.0239043

Lamport L. Password Authentication with Insecure Communication / L.Lamport //Communications of the ACM. -1981.- Vol.24.- № 11,- P.770-772.

Bardis N. Zero-Knowledge Identification Method Based on Block Ciphers / N. Bardis, N. Doucas, O. Markovskyi // Proceeding of 2017 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotic & Optimization (ICCAIRO). May 2017. DOI: 10.1109/ICCARO.2017.63.

Feige U. Zero knowledge proofs of identity / U.Feige, A. Fiat, A.Shamir A.// Journal of Cryptology, - 1988.- Vol.1.- №.2. – P.77-94.

Schnorr C.P. Method for Identification Subscribers and for Generating and Verificating Electronic Signatures in data Exchange System. - US Patent #4995,083.19- 1991.

Guillou L.C. A Practical Zero-Knowledge Protocol Fitted to Security Microprocessor Minimizing Both Transmission and Memore / L.C. Guillou, J.J. Quisquater // Proceeding of Advances of Cryptology – Eurocrypt-88.- SpringerVerlag.- 1988.- P.123-128.

Марковський О. П. Використання алгебри полів Галуа для реалізації концепції нульових знань при ідентифікації та автентифікації віддалених користувачів /О.П.Марковський, Захаріудакіс Лефтеріс., В.Р.Максимук // Электронне моделювання. 2017.- № 6.- С.96-110.

Николайчук Я.М. Коди полів Галуа: теорія і застосування / Я.М. Николaйчук //Тернопіль.-Вид-во ТНУ. —2012. - 576 с.

Калмиков І.А. Розробка методу нелінійного шифрування інформації з використанням операції піднесення до степеня для кінцевого поля Галуа / І.А. Калмиков, Е.С. Степанова, К.Т. Тинчеров// Сучасні наукомісткі технології. - 2019.- № 9. - С.84—89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-04

Номер

Розділ

Статті