Програмний додаток для освітнього процесу

Автор(и)

  • В. Cмолій Національний університет біоресурсів і природокористування України., Україна
  • O. Лісовиченко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Н. Смолій КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.44.2024.302430

Ключові слова:

Додаток, автоматизоване робоче місце, ієрархія задач, модель предметної області, алгоритм функціонування, специфікація процесів, діаграма розгортання, ЕR діаграма, бази даних, сутності, зв’язки, звіти для представлення результатів фільтрації, інтерфейс користувача

Анотація

Об’єктом дослідження є додаток «Помічник студента», який дає змогу студентам переглядати усю необхідну інформацію для навчального процесу, як то: розклад занять, перелік дисциплін та завдань, інформацію по точках семестрового контролю та лабораторних роботах, прогрес навчання, а також перелік актуальних подій. Оскільки студентам іноді доволі важко слідкувати за змінами в розкладі, вимогами викладачів, прогресом по дисциплінах та здійснювати ефективне планування свого часу, було поставлене завдання створити програмний застосунок, що допоможе їм в розв’язанні цієї проблеми. Задача досліджень полягає в розробці програмного додатку.
Функціональність запропонованого додатку є затребуваною на сучасному ринку мобільних додатків, не передбачено розгляд та отримання певних фінансових зисків, але потрібно забезпечення функціональної наповненості, оптимальності виконання функцій призначення та тестування з практичним втіленням отриманих в освітньому
процесі знань і вмінь в реальні програмні застосунки. Метою роботи є створення додатку, що забезпечить вивід інформації про заплановані події, завдання, розклад та таким чином допоможе планувати свою активність протягом навчального року.

Бібл. 11, іл. 15, табл. 3

Посилання

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. — Addison-Wesley Professiona, 1995. — 395.

Мартін Р. Чистий код: створення і рефакторинг за допомогою AGILE. – Харків: Фабула, 2019. – 416.: іл.

Смолій В.М., Лісовиченко О.І., Борукаєв З.Х. Система підтримки прийняття рішень у радіоелектроніці., Київ : Три К, 2020. - 211 с. (Ум. друк. арк. 10,6): ISBN: 978-966-7690-57-1

Смолий В.Н. Подготовка, преобразование и использование данных в процессе производства электронного аппарата // Българско списание за инженерно проектиране, брой 32, април 2017 г. – С.125 – 135.

Смолий В. Н. Системное моделирование электронных аппаратов и компонентов / В. Н. Смолий // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2015. – № 1(26). – С. 128–136. – Бібліогр.: 8 назв.

Смолий В. Н. Особенности моделирования электронных аппаратов различного назначения и условий эксплуатации / В. Н. Смолий // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – № 1(28). – С. 116–128. – Бібліогр.: 12 назв.

Смолий В. Н. Комплексирование технических средств производства электронных аппаратов различного назначения и условий эксплуатации / В. Н. Смолий // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2017. – № 1(30). – С. 147–163. – Бібліогр.: 16 назв.

Smoliy V. Management conception designer preproduction of electronic vehicles / V. Smoliy // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2019. – № 1 (34). – С. 113–124. – Бібліогр.: 22 назви.

Смолий В. М. Модель автоматизованого управління конструкторською підготовкою виробництва електронних апаратів / В.М. Смолій, Н.В. Смолій // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2022. – № 1(40). – С. 129–133. – Бібліогр.: 5 назв.

Smolij N. Simulation tools: formal language for cellular automatons behavior description / N. Smolij, O. Lisovychenko, V. Smolij // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2022. – № 2(41). – С. 16–21. – Бібліогр.: 3 назв.

Smolij V. Graphical shell for constructing user-entered arithmetic functions / V. Smolij, O. Lisovychenko, N. Smolij // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2023. – № 1(42). – С. 115–120. – Бібліогр.: 5 назв.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-23

Номер

Розділ

Статті