Формалізація задачі формування головного календарного плану в системі класу MRP II

Автор(и)

  • В. Новінський КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • В. Попенко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.44.2024.302433

Ключові слова:

Виробництво, планування, задача, ресурс, готова продукція, матеріали, потужність, зведений градієнт

Анотація

Робота відноситься до області ERP (Enterparprise Resource Planning) та її розділу MRP II (Manufacturing Resource Planning – планування ресурсів виробництва). В ній наведено модель планування виробництва як задачі лінійного
програмування. У якості запропонованої моделі вибрана модель з динамічними точками поповнення запасу готової продукції. В якості цільової функції цій задачі запропоновано взяти зважене завантаження виробництва. В якості обмежень – традиційні ресурси виробництва, які присутні: готова продукція, потужності та матеріали. Перше обмеження сформульованої задачі лінійного програмування – це традиційне обмеження на не від’ємність плану, друге – це отримання невід’ємних залишків готової продукції. Трете – це виробляти стільки скільки потрібно. Четверте – це обмеження на матеріали які використовуються у виробництві. П’яте – це обмеження на потужності, які використовуються у виробництві. Та шосте – це обмеження виробляти в точках поповнення запасу готової продукції. Модель задачі має наступні переваги: вона добре вивчена, має безліч методів вирішення та добре вкладається в практику виробництва, вона не є традиційною та використовує план виробництва як підсумковий. Наведена апробація вирішення цієї задачі в стандартній програмі MS Excel за допомогою Розв’язувача задач. Цей інструмент є потужним для вирішення задачі лінійного програмування та апробації різних моделей декількома методами: симплекс
методом, методом зведеного градієнту. Інструмент є ідеальним для досліджень такого роду. Задача яка вирішувалась в ході апробації має три продукти, один матеріал та один робочий центр, можливість задавати нормативи (як то нормі витрат матеріалів, норми продуктивності робочого центру), можливості імітувати план продажів, залишки
матеріалів та готової продукції. В роботі показано що такого роду інструменти є незмінними при апробації такого роду задач.

Бібл. 7, іл. 7

Посилання

APICS Dictionary, 10 th ed. American Production and Inventory Control Society, 2002.

Darryl V. Landvater, Christopher D. Gray. MRP II Standard System. A Handbook for Manufacturing Software Survival. – John Wiley & Sons Inc., 1989.

Eliyahu M. Goldratt. What is this Thing Called Theory of Constraints and how Should it be Implemented? - North River Press, 1990. – 162 р.

Eli Schragenheim, H William Dettmer. Manufacturing at Warp Speed. Optimizing Supply Chain Financial Performance. – The CRC Press Series on ConstraintsManagement, 2001. – 376 p.

Ohno, Taiichi, Just-In-Time for Today and Tomorrow, Productivity Press, 1988.

What is total quality management (TQM)? - The American Society for Quality resource page on TQM. – URL: https://asq.org/quality-resources/total-quality-management. (Дата звернення: 07.02.2024).

Leon, Alexis. Enterprise Resource Planning. – New Delhi, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2006. – 308 p.

URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N5k3pYyM5lF3s9B59pi2r2IgBiKN76A5/edit?usp=drive_link&ouid=114728324013759458622&rtpof=true&sd=true

URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kyL1Wiojfom_mKP586_1L2YX_-LR5aY8/edit?usp=drive_link&ouid=114728324013759458622&rtpof=true&sd=true

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-04

Номер

Розділ

Статті