Метод формування пакетів сервісів за допомогою алгоритмiв кластеризацiї

Автор(и)

  • О. Гавриленко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • В. Чимшир КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Е. Жаріков КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • С. Теленик КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • O. Амонс КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.44.2024.302437

Ключові слова:

Платформа підтримки життєвого циклу сервісів, провайдер інформаційно-комунікаційних сервісів, кластеризація сервісів, алгоритм DBSCAN, коефiцiєнт рангової кореляцiї Кендала, шкала Чеддока

Анотація

Об’єктом дослідження є платформи підтримки життєвого циклу сервісів в інформаційних системах провайдерів інформаційно-комунікаційних сервісів. На основі аналізу сервісного підходу до підтримки бізнес-процесів і прийняття рішень в компаніях, організаціях, на підприємствах показано, що розроблення їх інформаційних систем в таких
умовах перетворюється у комплексну проблему великих розмірів. Декомпозиція ставить перед ІТ-службами низку простіших проблем, однією з яких є проектування сервісів, що вимагає попереднього вирішення проблеми формування пакетів сервісів в інформаційних системах провайдерів інформаційно-комунікаційних сервісів.
Метою роботи є вибір і обґрунтування найбільш прийнятних варіантів рішень щодо пакетів сервісів, які забезпечують взаємну вигоду провайдеру і компаніям-клієнтам з врахуванням доцільних параметрів угоди про рівень обслуговування, забезпеченням визначеного QoS, безпеки і довіри, наданням здатності до самоуправління і самоорганізації та ін. Для досягнення мети пропонується метод формування пакетів сервісів, ідея якого полягає у тому, щоб на основi статистичних даних про надання інформаційно-телекомунікаційних сервісів розв’язати задачу кластеризації і потім кожний отриманий кластер рекомендувати відповідним службам провайдера як пакет інформаційно-телекомунікаційних сервісів. Ефективність методу базується на комбінованому використанні алгоритму DBSCAN, коефiцiєнта рангової кореляцiї Кендала, шкали Чеддока. Запропонований підхід дозволяє більш персоніфіковано формувати пакети інформаційно-телекомунікаційних сервісів для кожного клієнта. Пiдхiд є досить
унiверсальним i може бути застосований для формування пакетів сервісів в iнших галузях.

Бібл. 15, табл. 2

Посилання

Gavrilenko, O., Khomenko, O., Zhurakovska, O., Kohan, A., Piskun, A., Khalus, O. (2022). Application of association rules for formation of public (administrative) services portfolio. Advanced Information Systems, 6 (4), 63-68. doi: https://doi.org/10.20998/25229052.2022.4.09.

О. Гавриленко, О. Жураковська, А. Коган, Н. Богданова, О. Хоменко. (2023). Аналiз впливу коефiцiєнтiв подiбностi на склад портфелiв публiчних (адмiнiстративних) сервісів. Адаптивнi системи автоматичного управлiння, 1 (42), 49-58. doi: https://doi.org/10.20535/1560-8956.42.2023.279089.

Gavrilenko, O., Khomenko, O., Zhurakovska, O., Kohan, A., Matviichuk, R., Piskun, A., Khavikova, Y. (2023). Establishing the grouping principle of public services based on the analysis of similarity coefficients. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (3!(123)), 22–29. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.280218.

Gavrilenko, O., Zhurakovska, O., Kohan, A., Matviichuk, R., Piskun, A., Khavikova, Y. and Khalus, O. (2022), The principle for forming a portfolio of public services based on the analysis of statistical information, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No 3 (3 (117)), pp. 57–64, doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.260136.

Чимшир, В., Теленик, С., Ролік, О., & Жаріков, Е. (2023). Платформа підтримки життєвого циклу сервісів в інформаційних системах провайдерів інформаційно-комунікаційних сервісів. Адаптивні системи автоматичного управління: міжвідомчий науково-технічний збірник, 2023,№ 1 (42).

Tuunanen, T., Salo, M., & Li, F. (2023). Modular service design of information technology-enabled services. Journal of Service Research, 26(2), 270-282.

Lynn Shostack, G. (1982). How to design a service. European journal of Marketing, 16(1), 49-63.

Peppard, J. (2003). Managing IT as a Portfolio of Services. European Management Journal, 21(4), 467-483.

Glushko, R. J., & Nomorosa, K. J. (2013). Substituting information for interaction: a framework for personalization in service encounters and service systems. Journal of Service Research, 16(1), 21-38.

Teixeira, J. G., Patrício, L., & Tuunanen, T. (2018). Bringing design science research to service design. In Exploring Service Science: 9th International Conference, IESS 2018, Karlsruhe, Germany, September 19–21, 2018, Proceedings 9 (pp. 373-384). Springer International Publishing.

Ahmad, A. A., Arshah, R. A., Kamaludin, A., Ngah, L., Bakar, T. A., & Zakaria, M. R. (2020). Adopting of Service Level Agreement (SLA) in enhancing the quality of IT hardware service support. International Journal of Synergy in Engineering and Technology, 1(1).

Tuunanen, T., Lumivalo, J., Vartiainen, T., Zhang, Y., & Myers, M. D. (2023). Micro-Level Mechanisms to Support Value Co-Creation for Design of Digital Services. Journal of Service Research, 10946705231173116.

Ester, Martin; Kriegel, Hans-Peter; Sander, J¨org; Xu, Xiaowei (1996). Simoudis, Evangelos; Han, Jiawei; Fayyad, Usama M. (eds.). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. Proceedings of the Second International

Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96). AAAI Press. pp. 226–231.

Kendall, M. (1938). A New Measure of Rank Correlation. Biometrika. 30 (1 –2), 81–89. doi:10.1093/biomet/30.1 -2.81.

Gavrilenko O., Zhurakovska O., Khomenko O.. ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF IMPLEMENTING SERVICE PORTFOLIOS. The XXVIII International Scientific and Practical Conference «Unusual methods of development of science and thoughts» , July 17 – 19, Madrid, Spain. 182 p. Available at: https://eu-conf.com/ua/events/unusual-methods-ofdevelopment-of-science-and-thoughts/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-23

Номер

Розділ

Статті