Збільшення ефективності процесу діяльності на основі Process Mining

Олена Василівна Гриша, Павло Сергійович Єршов

Анотація


Розглянуто задачу отримання актуальної моделі процесу діяльності у вигляді мережі Петрі, її аналізу та побудови ефективного розподілу ресурсів для реалізації цього процесу .

Сучасні інформаційні системи підтримки процесів діяльності в більшості своїй забезпечені журналами реєстрації подій. В журналах інформація автоматично зберігається і може бути використана для отримання актуальних знань про процеси діяльності. Пропонується використати Process Mining для виявлення процесів а також перевірки відповідності, виявлення відхилень, та надання рекомендацій що до підвищення ефективності процесів.

Виявлено основні проблеми в області Process Mining. Розглянемо задачу побудови актуальної моделі процесу діяльності, ідентифікації її параметрів та надання рекомендації що до покращення параметрів процесу. Апаратом дослідження обрано модель у формі мережі Петрі. Запропоновано два актуальних критерії покращення процесу діяльності: зменшення вартості виконання процесу та зменшення залучення більш кваліфікованих ресурсів (при обмеженні на вартість).

В результаті створюється актуальна модель для діагностики процесів діяльності складної організаційної системи та збільшення ефективності розподілу людських ресурсів для різних вхідних потоків.


Ключові слова


Process Mining; мережа Петрі; моделювання складних систем; розподіл ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Van der Aalst, W. M. P. 2011. Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes, (1st Edition) Berlin; Heidelberg: Springer.

Котов, В. Е. Сети Петри / В. Е. Котов. – М.: Наука, 1984. – 160 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.29.2016.92162

Посилання