Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:
моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем, аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем, оптимізація складних технічних систем і процесів, оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління, інтелектуальні технології обробки інформації, корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації, інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 1973

ISSN: 1560-8956

Друкується за рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ" (НДІ "СТ") протокол № 03/07 від 17.03.2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010г.

Представлення в системах реферування:

1. Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

2. База даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека)

3. Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)


Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.


Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 1973

ISSN: 1560-8956

Друкується за рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ" (НДІ "СТ") протокол № 03/07 від 17.03.2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010г.

Представлення в системах реферування:

1. Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

2. База даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека)

3. Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)