Том 1, № 12 (2008)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Спосіб розділення трафіку на граничних вузлах мережі MPLS PDF (Русский)
Станислав Сергеевич Забара 3-7
Модель гармонізованого стандарту захисту інформації в системах управління ресурсами підприємства PDF
Володимир Михайлович Бурлаков 16-24
Використання мови скриптів як засобу програмного управління маніпулятором робота у віртуальному середовищі PDF
Богдан Миколайович Данішевський 25-31
Синтез поліпшених фільтрів змінних стану дискретних об'єктів PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 47-53
Моделювання предметного середовища засобами синтаксично-орієнтованої трансляції PDF
Вадим Володимирович Гулаков 54-60
Використання методів теорії ідентифікації при аналізі та оптимізації обчислювальних процесів PDF (Русский)
Олексій Сергійович Ліхоузов 71-79
Підхід до розподіленого управління транспортних потоків PDF (Русский)
Олег Іванович Лісовиченко 80-91
Еволюційний метод структурно-параметричного синтезу нейронних мереж PDF (Русский)
Андрій Олександрович Олійник 96-103
Система моделювання оптимізаційних методів знаходження ваг об’єктів в задачі багатокритеріального вибору по матрицям парних порівнянь PDF (Русский)
Александр Анатолиевич Павлов 104-111
Підвищення надійності і стійкості роботи інформаційно-управляючої системи електроенергетичними об’єктами PDF (Русский)
Наталья Викторовна Сарафанникова (Головащенко) 112-118
Вибір критерія оптимальности в задачах керування дорожнім рухом PDF (Русский)
Олена Іллівна Чумаченко 130-139
Системно-структурний аналіз технологічних структур ГВС PDF
Михайло Мартинович Ткач 140-144
Системи автоматичного керування з еталоном-спостерігачем PDF
Сергій Григорович Ткаченко 145-151
Оптимізація керування процесами металообробки різанням PDF (Русский)
Леонід Стефанович Ямпольський 152-159