Адаптивні системи автоматичного управління

ISSN 2522-9575 (Онлайн), ISSN 1560-8956 (Друк)


Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 1973 


 

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23219-13059 ПР від 22.03.2018

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 515 від 16.05.2016 

 

 

Представлення в системах реферування:

1. Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» ELAKPI

2. Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

3. База даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека)

4. Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)

5. WorldCat

6. Google Scholar

7. OpenAIRE