Том 1, № 34 (2019)

Адаптивні системи автоматичного управління

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 515 від 16.05.2016 

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Дослідження спотворень сигналів при інтерполяції у SDR передавачах з модуляцією QPSK PDF (English)
Juliy Boiko, Ilya Pyatin, Oleksander Eromenko, Igor Parkhomey 5-15
Застосування джерел подій і шаблонів CQRS в розподілених системах PDF (English)
Serhii Diakov, Taras Zubrei, Andrii Samoidiuk 16-22
Захист електронного документа за допомогою консолідованого підходу до засто- сування електронного цифрового підпису PDF (English)
Yaroslav Kornaga, Vyacheslav Garmatin, Alona Hryshko, Alona Maksimyuk, Vadym Gasanov 23-31
Оцінка ефективності заходів зі зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємстві PDF (English)
O. Kruzhilko, V. Maystrenko, Ya. Storozh, Yu. Liakh 32-36
Удосконалення оперативного управління гігієною та безпекою праці на основі оцінки виробничого ризику PDF (English)
O. Kruzhilko, I. Tkalych, A. Polukarov 37-41
Гібридний підхід до прогнозування часового ряду електроспоживання для орга- нізаційного управління на оптовому ринку PDF (English)
K. B. Ostapchenko, O. I. Lisovychenko, Z. Kh. Borukaiev 42-52
Обробка інформації оптичним датчиком робота за умови неповної вхідної інформації PDF (English)
Igor Parkhomey, Eevhenii Batrak, Nataliia Tsopa, Irina Zeniv 53-64
Алгоритм визначення електромагнітної сумісності для рішення задач частотного планування PDF (English)
I. P. Parkhomey, V. V. Nedoluzhko 65-72
Дослідження характеру зв’язку мотивації слухачів онлайн-курсів із успішним завершенням навчання PDF (English)
A. Parkhomenko, R. Segol, O. Lisovychenko 73-80
Оптимізація для одного класу комбінаторних задач в умовах невизначеності PDF (English)
A. A. Pavlov 81-89
Концепція синтезу крокуючих роботів довільної орієнтації PDF (English)
Mikhail Polishchuk 90-102
Математична модель виробництва електроенергії енергоблоками АЕС для ви- рішення завдань розвитку електроенергетики України PDF (English)
S. Ye. Saukh, A. V. Borysenko 103-112
Концепція управління конструкторською підготовкою виробництва електронних апаратів PDF (English)
V. N. Smolij 113-124
Нейросемантичний підхід до побудови автоматизованих інформаційно- пошукових систем PDF (English)
A. A. Stenin, V. P. Pasko, V. A. Lemeshko 125-129
Оптимальне управління автономним роботизованим підводним апаратом на основі прогнозуючих моделей PDF (English)
A. A. Stenin, V. P. Pasko, Yu. A. Timoshin, V. N. Ignatenko, A. S. Stenin 130-137
Інформаційна технологія для розробки та впровадження web-застосунків PDF (English)
Sergii Telenyk, Grzegorz Nowakowski, Eduard Zharikov, Yevhenii Vovk 138-151