Том 1, № 20 (2012)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Модуль САПР механічних захватних пристроїв промислових роботів PDF (Русский)
Михайло Миколайович Поліщук 3-10
Динамічні пріоритети у комутаційних вузлах телекомунікаційної мережі Формування динамічних пріоритетів у вузлах телекомунікаційної мережі PDF (Русский)
Виктор Андреевич Артеменко 11-15
Створення імітаційної моделі для дослідження ефективності впровадження тарифного плану для мобільного оператора PDF
Наталія Володимирівна Богушевська 16-23
Інтелектуальна система оцінки тривалості обслуговування запитів PDF (Русский)
Олена Іллівна Чумаченко 24-31
Вибір параметрів адаптивних систем обробки експериментальних даних PDF
Вольдемар Степанович Детлінг 41-51
Дослідження ефективності виконання алгебраїчних операцій над матрицями на графічному процесорі PDF
Ростислав Ігорович Дзінько 52-58
Вибір параметрів квадратичних критеріїв у задачах оптимального управління лінійними об'єктами PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 59-66
Розробка алгоритму стабілізації антропоморфної кінцівки при опорі на поверхню другого роду PDF (Русский)
Євген Володимирович Крилов 67-73
Розробка підходів щодо використання побічних ефектів, які виникають внаслідок опромінення резонансним НВЧ-сигналом покриттів літальних апаратів PDF
Ігор Ростиславович Пархомей 82-86
Дослідження залежності похибки позиціонування пневматичного приводу від параметрів його роботи PDF
Михайло Миколайович Поліщук 87-93
Дуальний спостерігач як компенсатор неконтрольованих збурень PDF
Сергій Васильович Шпіт 94-100
Концептуальна модель автоматизованого управління конструкторською підготовкою виробництва електронних апаратів PDF
Вікторія Миколаївна Смолій 101-105
Ефективний алгоритм логічного аналізу OWL 2 EL онтологій з типізованими виразами на базі логічного процесору ELK PDF (Русский)
Александр Сергеевич Поспешный 106-115
Метод фіктивної координати в задачах оптимального управління системами з післядією PDF (Русский)
Олександр Африканович Стенін 116-121
Про функціональність бази знань з аналізу та обробки лінгвістичної інформації PDF (Русский)
Олександр Африканович Стенін 122-130
Узагальнений алгоритм ідентифікації лінійних динамічних систем на базі сплайн-функцій і функцій Уолша PDF (Русский)
Сергій Олександрович Стенін 131-135
Моделювання і порівняльний аналіз роботи класичного і нечіткого ПІД-контролерів в автоматичних системах управління PDF (Русский)
Тамара Алексеевна Телишева 136-145
Математичний опис рівноваги двоногої локомоції PDF
Михайло Мартинович Ткач 146-152
Захищена багатоканальна передача даних в cloud computing PDF (Русский)
Артем Миколайович Волокита 153-158
Аналітичний підхід до вибору топології нейросіток при розв’язанні прикладних задач PDF
Леонід Стефанович Ямпольський 159-179
Моделювання хаотичної динамiки системи iз зоною нечутливостi та iдентифiкацiя її параметрiв PDF
Антон Ігоревич Гуда 180-186